You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Washing Manuals

1 2 10 / 18 Bài
Hướng dẫn lâm sàng Ngoại Washington, ấn bản lần thứọa là một cuốn sách súc tích, thân thiện, tập trung vào những thông tin thiết yếu bạn cần biết để chăm sóc thành công bệnh nhân phẫu thuật. Tài liệu tham khảo bán chạy này trình bày các cách tiếp cận ngắn gọn, hợp lý để quản lý bệnh nhân với các vấn đề phẫu thuật toàn di [...]
Các tài liệu tham khảo ngắn gọn và thiết thực này phù hợp với các đối tượng học viên sau đại học và sinh viên y khoa đang thực hành lâm sàng các bệnh lý dạ dày ruột, bao gồm quản lý nội trú và ngoại trú cho hệ thống tiêu hoá học với cùng tính thực tế lâm sàng. Với hệ thống dạ dày ruột tiếp tục mở rộng như là một chuyên k [...]
Được chuẩn bị bởi các đồng nghiệp chuyên khoa và giảng viên tại Khoa Y tại Đại học Y khoa - Đại học Washington và được xem xét bởi các bác sĩ trong từng lĩnh vực - mỗi tập trong loạt sách nổi tiếng này cung cấp sự trợ giúp tại chỗ bạn cần để quản lý bệnh nhân có chất lượng. Ngay từ ban đầu, bạn sẽ học cách khai thác bệnh [...]
Cuốn sổ tay thực hành lâm sàng bệnh thận của Washington đã được cập nhật đầy đủ và bao gồm quản lý nội trú và ngoại trú của bệnh thận với cùng tính thực tiễn lâm sàng. Nó được viết bởi các bác sĩ nội trú, các đồng nghiệp, và các bác sĩ của Trường Y khoa Đại học Washington nổi tiếng và được thiết kế riêng cho bác sĩ nội t [...]
The Washington Manual™ Subspecialty Consult Series.Prepared by specialty fellows and faculty in the Department of Medicine at Washington University School of Medicine—and reviewed by attending physicians in each field—each volume in this renowned series delivers the on-the-spot help you need to provide quality patient [...]
This 4th edition of The Washington Manual Internship Survival Guide contains all the essential information needed for a successful internship.Designed to help residents improve their skills from their very first day on the wards, this pocket-size reference book offers practical medical advice for the top 10 workups [...]
Master the nuances of dermatologic diagnosis, Washington Manual style! The Washington Manual family of references are universally respected as focused, user-friendly, clinically relevant handbooks that provide essential, “in-the-trenches” know how for physicians of all experience levels. The Washington Manual of Dermatolog [...]
The Washington Manual of Critical Care, similar to other volumes in this vaunted series, features authors and contributors who are faculty members and practicing physicians at Washington University’s School of Medicine. Inside you’ll find comprehensive and current information for bedside diagnosis and management of some of [...]
Concise, portable, and user-friendly, The Washington Manual® of Pediatrics, 2nd Edition, focuses on the essential information you need to know when caring for children in the hospital, ICU, emergency department, and subspecialty outpatient clinics. This practical reference presents brief, logical approaches to the diagnosi [...]
The Washington Manual of Critical Care, similar to other volumes in this vaunted series, features authors and contributors who are faculty members and practicing physicians at Washington University’s School of Medicine. Inside you’ll find comprehensive and current information for bedside diagnosis and management of some of [...]
1 2 10 / 18 Bài
error: