You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Current DxTx Series

Chẩn đoán và Điều trị Cơ xương khớp 3e

Chẩn đoán và Điều trị Cơ xương khớp 3e

Tham khảo cập nhật và đáng tin cậy nhất có sẵn về cơ xương khớp. Ấn bản thứ 3 của tham khảo nhanh được tin cậy này bao gồm mọi thứ mà bạn cần để theo kịp những phát triển mới nhất trong lĩnh vực này - được trình bày trong một định dạng thống nhất CURRENT. Một tham khảo thực tế dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ba [...]
Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Sản Phụ khoa 11e

Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Sản Phụ khoa 11e

Thực tế, cập nhật và toàn diện, sẵn sàng để áp dụng những kiến thức mới nhất của hơn 1.000 bệnh và các rối loạn Sản Phụ khoa. Chẩn đoán và điều trị Sản Phụ khoa hiện đại phiên bản 11e là một giáo trình súc tích nhưng toàn diện về quản lý nội khoa và phẫu thuật sản phụ khoa. Sách bao quát một cách ngắn gọn hơn 1.000 bệnh [...]
2 / 2 Bài
error: