You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Dorland Từ điển minh họa Y học 32/e

Là cuốn từ điển Y Học hàng đầu thế giới trong hơn 110 năm qua, Dorland Từ điển minh họa Y học là tham khảo thân thiện, đáng tin cậy cho các chuyên gia y tế ở mọi cấp độ nghề nghiệp, cho phép bạn nắm bắt ý nghĩa của mọi thuật ngữ y tế đang được sử dụng trên thế giới. Sách giúp bạn hiểu và sử dụng chính xác tất cả các thuật ngữ mới nhất trong lĩnh vực y học đang phát triển ngày càng nhanh chóng, trong phiên bản 32, với sự cập nhật toàn diện!

Dorland sẽ tăng cường sự hiểu biết của bạn về hệ thống thuật ngữ y khoa đương đại trong lĩnh vực của mình, cung cấp hơn 120.000 đầu mục được biên soạn và giải thích chi tiết, với hơn 1500 hình ảnh minh họa đi kèm.

Sách cũng cung cấp phát âm cho 35.000 thuật ngữ trong đó.

Phiên bản thứ 32 đã bổ sung, cập nhật hơn 5500 thuật ngữ mới nhất.

Đây là tham khảo cần thiết cho các bác sĩ, chuyên gia y tế ở mọi cấp độ nghề nghiệp.


THÔNG TIN

Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, 32e (Dorland’s Medical Dictionary) 32nd Edition

by Dorland

List Price: $50.95

Series: Dorland’s Medical Dictionary

Hardcover: 2176 pages

Publisher: Saunders; 32nd edition (May 16, 2011)

Language: English

ISBN-10: 1416062572

ISBN-13: 978-1416062578

Product Dimensions: 2.8 x 9 x 11 inches

Shipping Weight: 8.2 pounds

 

PDF – 211 MB – 2176 TRANG | Tải xuống chỉ dành cho thành viên đăng ký tài khoản

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

error: