Trang chủSách Điều dưỡng

Điều dưỡng dựa trên bằng chứng của Brown: Kết nối nghiên cứu-thực hành, ấn bản 2023

Đánh giá và chẩn đoán tâm thần học người lớn nâng cao dành cho điều dưỡng, ấn bản 2023
Roach Giới thiệu về Dược lý học lâm sàng, Ấn bản 11
Điều dưỡng tâm thần nội trú: Chiến lược lâm sàng và can thiệp thực tế, ấn bản 2022
Vết thương cấp tính & mãn tính: Các khái niệm quản lý hiện đại, Phiên bản thứ 5
Cải thiện Chất lượng: Hướng dẫn Tích hợp trong Điều dưỡng, ấn bản 2021

Điều dưỡng dựa trên bằng chứng của Brown: Kết nối nghiên cứu-thực hành, Phiên bản thứ năm giới thiệu cho sinh viên các phương pháp nghiên cứu và thực hành dựa trên bằng chứng. Thực hành dựa trên bằng chứng là một cách tiếp cận nhiều bước để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nó đòi hỏi khả năng đánh giá, giải thích và tích hợp nghiên cứu hiện tại để áp dụng cho các vấn đề lâm sàng hàng ngày

TRÍCH DẪN_
Brown’s Evidence-Based Nursing: The Research-Practice Connection, 5th Edition
Emily Nowak, Renee Colsch
Categories:
Medicine – Nursing
Year:
2023
Edition:
5th
Publisher:
Jones & Bartlett Learning
Language:
English
Pages:
400
ISBN 10:
1284275884
ISBN 13:
9781284275889

Tải xuống eBook: Định dạng EPUB, 7.92 MB, 400 Trang – Tiếng Anh

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM