You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Dịch tễ học Những kiến thức trên mức căn bản [Phiên bản 4]

Viết cho những người quen thuộc với các chiến lược cơ bản của dịch tễ học phân tích, Dịch tễ học: Kiến thức nâng cao đưa người đọc qua một cuộc thảo luận chặt chẽ hơn về các khái niệm và phương pháp dịch tễ học chính như thiết kế nghiên cứu, các biện pháp liên kết, đánh giá nghiên cứu, v.v.
Với các ví dụ thực tế xuyên suốt, cuốn sách tránh các công thức thống kê phức tạp và là nguồn tài nguyên vô giá cho sinh viên trung cấp và các nhà dịch tễ học thực hành muốn mở rộng kiến ​​thức về dịch tễ học và vai trò của nó trong khoa học y tế và y tế công cộng.
Phiên bản thứ tư cung cấp các ví dụ cập nhật và các bài tập mới trong mỗi chương cũng như nhiều cuộc thảo luận mới về các chủ đề như: tỷ lệ lưu hành so với tỷ lệ cược; trọng số xác suất nghịch đảo như là một kỹ thuật để sửa cho sai lệch lựa chọn; hồi quy trung bình như là một nguồn gây nhiễu (thiên vị Glymour); phân tích hòa giải; điều chỉnh các nguyên nhân cạnh tranh trong phân tích đa biến; việc mở rộng mô hình Cox để phân tích các nghiên cứu kiểm soát trường hợp lồng nhau; phân tích đa cấp; dịch tễ học dịch thuật và nhiều hơn nữa.
Phiên bản này cũng cung cấp một gói cập nhật các tài liệu của người hướng dẫn bao gồm hướng dẫn của người hướng dẫn, slide bài giảng PowerPoint và ngân hàng kiểm tra.

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Epidemiology: Beyond the Basics 4th edition
Author(s): Moyses Szklo, F. Javier Nieto
Publisher: Jones & Bartlett Learning
Year: 2018 Edition: 4
Language: English Pages (biblio\tech): 550\588
ISBN: 128411659X, 9781284116595

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 588 trang, 9 MB – DirecLink

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: