You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Laboratory and Tests

1 2 3 5 10 / 45 Bài
Cuốn cẩm nang này là một hướng dẫn đầy đủ về các kỹ thuật xét nghiệm y tế được sử dụng trong vi sinh y học, huyết học, sinh hóa lâm sàng, mô bệnh học, di truyền học người và sinh học phân tử.Với sự hỗ trợ của hình ảnh và minh họa chi tiết, các tác giả thảo luận về các xét nghiệm phổ biến như ước lượng đường huyết và k [...]
Tập trung vào điều dưỡng và dễ đọc, hướng dẫn này cung cấp tất cả thông tin bạn cần để hiểu cách thức hoạt động của các xét nghiệm, giải thích kết quả của chúng và cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng trước xét nghiệm, kiểm tra nội bộ và sau kiểm tra.Các xét nghiệm và thủ tục được liệt kê theo thứ tự bảng chữ [...]
Hướng dẫn cần thiết cho hơn 450 xét nghiệm chẩn đoán được thực hiện phổ biến nhất - được cập nhật với các xét nghiệm phân tử, di truyền và vi sinh mới nhấtHướng dẫn về các xét nghiệm chẩn đoán, Phiên bản thứ bảy là một hướng dẫn ngắn gọn để lựa chọn và giải thích hơn 450 xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và vi sinh phù [...]
Được xuất bản bởi Nhà xuất bản Cardiotext, ECG thế giới thực Podrid được công nhận là sách bài tập dựa trên trường hợp chi tiết nhất có sẵn để học cách đọc và lập luận ECG. Kết hợp với tài liệu tương tác tùy chọn tại RealworldECGs.com, sinh viên và bác sĩ sẽ có một nguồn tài nguyên độc đáo để phát triển các kỹ năng và phươ [...]
Practical and concise, this spiral bound, pocket-sized manual is a quick, go-to reference for up-to-date clinical material on today’s diagnostic testing and laboratory tests. Three convenient sections provide quick access to key information on clinical laboratory testing, diagnostic imaging, and diagnostic algorithms. Expe [...]
Một bộ sưu tập các ECG giảng dạy đặc biệt từ các thư viện của hơn 60 giảng viên hàng đầu về tim mạch và ECG từ khắp nơi trên thế giới. Các điện tim đồ được trình bày trong 232 trường hợp cùng với các câu hỏi và thảo luận đầy đủ. Một nguồn tài nguyên có một không hai cho cả việc học và dạy cũng như diễn giải ECG.BOO [...]
"Clinical Microbiology for Diagnostic Laboratory Scientists is designed to encourage the reader to take a modern, evaluative and integrative approach to diagnostic microbiology and to develop a way of thinking that can be applied to any diagnostic scenario. Through consideration of a selected range of infections caused by [...]
Bone Marrow Pathology has been extensively revised to reflect the significant advances which have occurred in the application of cytogenetics and in particular, molecular genetics in the diagnosis, classification and understanding of haematological disorders. This comprehensive book not only provides information on all com [...]
Đây là cuốn sách lý tưởng cho việc phát triển các kỹ năng giải thích điện tâm đồ. 150 dải điện tâm đồ 12 chuyển đạo và các bệnh sử trường hợp có liên quan của chúng sẽ thử thách độc giả để hình thành công thức chẩn đoán cho một loạt các bất thường về tim. Ngoài ra còn có phân tích, biện luận, hướng xử lí riêng cho từng trư [...]
Cuốn sách Thực hành đọc điện tìm này sẽ mang đến những thông tin ngắn gọn, súc tích có tính chất thực hành về cách đọc điện tim 12 chuyến đạo trong thực tế lâm sàng hàng ngày của bạn. Cuốn sách được thiết kế nhỏ, gọn để cỏ thể bỏ vào tủi áo blouse.Chúng tôi viết cuốn sách dưới hình thức tra cứu để các bạn có thể d [...]
1 2 3 5 10 / 45 Bài
error: