DcDutta Giáo trình Phụ khoa & Các biện pháp tránh thai 6e

Murray & Nadel Giáo trình Bệnh Hô hấp 6/e, Toàn tập
Giáo trình minh họa Nhi khoa 2e
Rudolph Giáo trình Nhi khoa 22e
Kanu Chatterice Giáo trình Nội Tim mạch – minh họa toàn tập, 2e
Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6/e, toàn tập

Phiên bản mới này đã được cập nhật toàn diện để phản ánh những phát triển gần đây trong lĩnh vực phụ khoa. Bắt đầu với sự giới thiệu về giải phẫu và sự phát triển của các cơ quan khung chậu ở phụ nữ, các chương tiếp theo mô tả chẩn đoán và điều trị các bệnh lý và rối loạn phổ biến cũng như ít gặp.

Nhiều chương trong giáo trình đã được bổ sung cập nhật và mở rộng, và nhiều chương mới đã được thêm bao gồm một chương cập nhật các chủ đề đương đại trong đó đề cập đến tế bào gốc và trị liệu. 

Được trình bày trong định dạng thân thiện, với nhiều hình ảnh minh họa, biểu đồ, bảng biểu và sơ đồ, ấn bản thứ 6 minh họa các quy trình cắt bỏ tử cung. 

+ Ấn bản mới giới thiệu các cập nhật mới nhất trong lĩnh vực này

+ Nhiều chương mới và được cập nhật

+ Định dạng thân thiện dễ đọc

+ Nhiều hình ảnh và mã minh họa

+ Bao gồm DVD Rom tương tác

Cuốn giáo trình này là tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên, học viên chuyên ngành sản phụ khoa cũng như các bác sĩ lâm sàng, nội trú chuyên ngành này.


TRÍCH DẪN

Dc Dutta’s Textbook of Gynecology Paperback

by Hiralal Konar

USD 90.00

Paperback: 702 pages

Publisher: Jaypee Brothers Medical Publishers; 

6th Revised edition edition (3 February 2016)

Language: English

ISBN-10: 9351520684

ISBN-13: 978-9351520689

Product Dimensions: 3 x 18.3 x 24.1 cm

 

Định dạng Ebook: PDF – 702 TRANG – 60 MB – sachyhoc.com

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0