Đánh giá thể chất trong Thực hành Nha khoa

Physical Evaluation Dental Practice

Đánh giá thực thể trong thực hành Nha khoa giới thiệu các khái niệm chung về đánh giá thể chất, giảng dạy các kỹ năng cần thiết và giá trị trong chăm sóc bệnh nhân và cung cấp một tài liệu tham khảo nhanh chóng cho các vấn đề phổ biến của đầu và cổ.
Đây là một hướng dẫn thực hành lâm sàng cung cấp thông tin súc tích, tóm tắt và minh họa các biểu hiện của các bệnh thông thường và bệnh lý vùng miệng, đầu và cổ.
Sách cung cấp cho các nha sĩ thực hành một nền tảng vững chắc trong kiểm tra, đánh giá và chẩn đoán bệnh nhân, Đánh giá thực thể trong thực hành nha khoa là một tham chiếu vô giá cho các học viên, sinh viên RHM, nha sĩ hành nghề, và các chuyên gia về vệ sinh răng miệng.

TÓM TẮT
Physical Evaluation in Dental Practice
Géza T. Terézhalmy, Michaell A. Huber, Anne Cale Jones
Price: $81.99
Hardcover: 252 pages
Publisher: Wiley-Blackwell; 
1 edition (August 18, 2009)
Language: English
ISBN-10: 0813821312
ISBN-13: 978-0813821313

TẢI SÁCH
PDF – 252 TRANG – 21 MB
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/V5PG2BN3O7/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: