You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Đánh giá Bệnh nhân trong thực hành Dược lâm sàng, Tái bản lần 3

Phát triển kỹ năng đánh giá bệnh nhân và các kỹ năng lâm sàng bạn cần với Phiên bản thứ ba của Đánh giá bệnh nhân trong Thực hành Dược.

Là giáo trình hướng dẫn đánh giá bệnh nhân duy nhất được viết riêng cho sinh viên trong lĩnh vực Dược, cuốn sách thực tế này liên quan đến đánh giá bệnh nhân và kỹ năng lâm sàng với thực hành dược.

Để giúp người đọc tương quan các dấu hiệu và triệu chứng của các bệnh có thể, cuốn sách bao gồm thông tin quan trọng về giải phẫu cơ bản và sinh lý học, bệnh lý và đánh giá hệ thống thông qua phỏng vấn, giao tiếp và kiểm tra thực thể.

Sách điện tử đồng hành có 23 video clip đánh giá bệnh nhân.

Không giống như các video đánh giá khác mô tả các đánh giá trong văn phòng bác sĩ, các video này mô tả các đánh giá trong các hoàn cảnh thực hành cụ thể của dược sĩ.

DETAILS____
Patient Assessment in Pharmacy Practice Third Edition
by Jones Pharm D, Rhonda M. (Author)
Paperback: 488 pages
Publisher: LWW; Third edition (September 1, 2017)
Language: English
ISBN-10: 1451191650
ISBN-13: 978-1451191653
Product Dimensions: 8.3 x 0.8 x 10.8 inches

TẢI SÁCH: PDF – 488 TRANG – 29 MB – GDRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: