You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

William Chiu vs cs, Giáo trình Hồi sức Cấp cứu Nội khoa [Phiên bản 2]

Văn bản đột phá về Hồi sức và Cấp cứu Nội khoa được cập nhật với các bằng chứng và khuyến nghị mới nhất

Hồi sức và Cấp cứu Nội khoa trở thành tài liệu tham khảo tiêu chuẩn cho tất cả các bác sĩ lâm sàng muốn tìm hiểu sự chồng chéo giữa Hồi sức và Cấp cứu Nội khoa. Giống như lĩnh vực cấp cứu nội khoa, văn bản này là một nỗ lực hợp tác liên quan đến các bác sĩ cấp cứu cũng như các bác sĩ lâm sàng từ chấn thương, hồi sức tích cực, bệnh truyền nhiễm và bệnh phổi.
Hồi sức và Cấp cứu Nội khoa trang bị cho các bác sĩ cấp cứu tất cả mọi thứ họ phải biết và làm để chăm sóc tốt hơn cho các bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng tại khoa cấp cứu hoặc chăm sóc trong ICU. Được tăng cường bởi nhiều thuật toán giúp tăng tốc độ ra quyết định và minh họa đầy màu sắc thể hiện giải phẫu và kỹ thuật, cuốn sách này là một công cụ thực hành thiết yếu.

Kết hợp trí tuệ của cả các chuyên gia cấp cứu nội khoa trong cộng đồng và học thuật, Hồi sức và Cấp cứu Nội khoa.

Hỗ trợ đường thở
Rối loạn phổi
Rối loạn tim mạch
Rối loạn tiêu hóa và thận
Rối loạn thần kinh và thần kinh
Rối loạn huyết học và nội tiết
Rối loạn truyền nhiễm
Điều kiện ngộ độc
Siêu âm trong chăm sóc tích cực
Cân nhắc đặc biệt (bao gồm hỗ trợ dinh dưỡng, các vấn đề cuối đời, quản lý dịch và hơn thế nữa)

Nếu bạn đang tìm kiếm một văn bản cập nhật, dựa trên bằng chứng được thiết kế để đưa sự chăm sóc tích cực của bạn lên cấp độ tiếp theo, việc tìm kiếm của bạn kết thúc tại đây.

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Critical Care Emergency Medicine 2nd edition
Author(s): William Chiu; John Marshall; David Farcy
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical
Year: 2016 Edition: 2
Language: English Pages (biblio\tech): 624\713
ISBN: 0071838767, 9780071838764

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 713 trang, 98 MB – DirectLink

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: