Crick+ Khaw, Giáo trình Nhãn khoa Lâm sàng 3e

 

Trong ấn bản mới này, các nội dung trong toàn bộ cuốn sách Giáo trình Nhãn khoa lâm sàng đã được rà soát và cập nhật một cách toàn diện để bao quát các cập nhật mới nhất trong nghiên cứu và thực hành. 

Bao gồm 357 hình ảnh minh họa, nó là một hướng dẫn mang tính thực tế về Nhãn khoa, nhưng cũng nhấn mạnh các khía cạnh bệnh lý mắt trên toàn thế giới và các phương pháp cơ bản của điều tra và chẩn đoán cũng như điều trị khi thích hợp. Sách giới thiệu các hình ảnh minh họa theo trang liên kết với cuốn Atlas Nhãn khoa, hai cuốn sách này chứa tổng cộng 579 hình ảnh minh họa, bao gồm 16 lát cắt 3D. Một cuốn sách đồng hành khác là “Ôn tập luyện thi Nhãn khoa”, hỗ trợ cung cấp một công cụ tuyệt vời cho mục đích luyện thi lâm sàng. Ba cuốn sách này làm thành một bộ tham khảo đầy đủ dành cho chương trình đào tạo bác sĩ Nhãn Khoa, hỗ trợ các học viên trong công tác lâm sàng hằng ngày và các kỹ thuật phẫu thuật.
Ấn bản mới cập nhật các kết quả nghiên cứu lâm sàng và các báo cáo khoa học mới nhất, cùng một thiết kế mới thân thiện hơn.

TÓM TẮT
A Textbook of Clinical Ophthalmology
A Practical Guide to Disorders of the Eyes and Their Management
Ronald Pitts Crick, Peng Tee Khaw
Paperback: 668 pages
Publisher: World Scientific Pub Co Inc; 
3 edition (February 28, 2003)
Language: English
ISBN-10: 9812381503
ISBN-13: 978-9812381507

TẢI VỀ
PDF – 668 TRANG – 45 MB
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/8LSJLXWX8A/
Www.sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: