You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Thận học lâm sàng toàn tập 5e

Description
Handle the toughest clinical challenges with Comprehensive Clinical Nephrology. The world’s leading authorities in the field, Drs. Richard J. Johnson, John Feehally, Jürgen Floege and a team of international experts have meticulously updated this fifth edition to continue to provide the level of expert information that readers rely on from this classic reference.

Key Features
The right amount of basic science and practical clinical guidance assists in making efficient and informed decisions.
Extensive updates on key topics keep you at the forefront of the field.

About the Author
Richard Johnson
Affiliations and Expertise
Professor of Medicine, Division Chief, Tomas Berl Professor of Nephrology, University of Colorado–Denver, Denver, Colorado, USA

John Feehally
Affiliations and Expertise
Professor of Renal Medicine, The John Walls Renal Unit, Leicester General Hospital, Leicester, United Kingdom

Jurgen Floege
Affiliations and Expertise
Professor of Medicine, Director, Division of Nephrology and Clinical Immunology, RWTH University of Aachen, Aachen, Germany

BOOK DETAILS______
Comprehensive Clinical Nephrology 5th Edition
Authors: Richard Johnson John Feehally Jurgen Floege
Hardcover ISBN: 9781455758388
eBook ISBN: 9780323242875
Imprint: Saunders
Published Date: 20th August 2014
Page Count: 1320

Định dạng sách PDF – 1320 trang – 335 MB

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: