You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Student Handbook

1 2 3 6 10 / 60 Bài
Kiệt tác tham khảo cổ điển bao gồm cả các khía cạnh cơ bản và lâm sàng của thần kinh học - được cập nhật với những tiến bộ trị liệu mới nhấtTừ năm 1989, Thần kinh học lâm sàng đã giúp sinh viên, nội trú và bác sĩ lâm sàng hiểu được mối liên hệ giữa khoa học thần kinh cơ bản và phương pháp tiếp cận hiện tại trong chẩn đ [...]
Được tin cậy bởi các sinh viên y khoa trong hơn một thập kỷ, Ghi chú Ngoại khoa bỏ túi của bác sĩ Pestana của Kaplan là cuốn cẩm nang Ngoại khoa có năng suất cao nhất cho các kỳ thi lâm sàng và các bài kiểm tra USMLE Bước 2 CK.Ghi chú Ngoại khoa của Tiến sĩ Pestana hoàn toàn phù hợp với áo khoác của bạn để bạn có thể l [...]
X-quang cơ xương khớp cho sinh viên y khoa cung cấp các nguyên tắc và kỹ năng chính cần thiết để đánh giá X quang cơ xương khớp bình thường và bất thường. Với sự tập trung vào thông tin súc tích và trình bày trực quan rõ ràng, nó sử dụng một hệ thống lớp phủ màu độc đáo để trình bày rõ ràng những bất thường.X-quang cơ [...]
Làm sắc nét các kỹ năng của bạn trong giải đoán x-quang ngực bằng nguồn tài nguyên lâm sàng đáng tin cậy này! X quang phổi: Các mô hình và chẩn đoán phân biệt, Phiên bản thứ 7, của Tiến sĩ James Reed, hướng dẫn bạn qua một quá trình suy nghĩ hợp lý, tuần tự để chẩn đoán phân biệt 23 mô hình X quang của các bệnh ngực thôn [...]
Neurosurgery Rounds: Questions and Answers, Second Edition by Mark Shaya and an impressive cadre of coauthors and contributors, thoroughly prepares medical students and residents for common yet challenging questions frequently encountered during neurosurgery rounds. The convenient, easy-to-follow format provides diverse co [...]
Để đáp ứng nhu cầu học tập, tham khảo và cập nhật thông tin cùa sinh viên, Bộ môn Nội – Khoa Y- Đại học Y Dược Tp. HCM tái bản lần thứ 2 ba cuốn sách Nội khoa, bao gồm sách triệu chứng học, bệnh học và điểu trị học dành cho các sinh viên đại học và học viên sau đại học tham khảo. Các bài viết sẽ bắt đầu từ những vấn đề cơ [...]
Roitt's Essential Immunology - the textbook of choice for students and instructors of immunology worldwide. Roitt’s Essential Immunology clearly explains the key principles needed by medical and health sciences students, from the basis of immunity to clinical applications. A brand new introduction sets the sce [...]
For more than forty years, the single-best guide for learning how to become a master clinical diagnostician.Much more than a text describing how to perform a history and physical examination, DeGowin’s Diagnostic Examination is unmatched in its ability to help you logically assess symptoms and physical signs to facilit [...]
The fourth edition of Clinical Examination provides a clear, practical and above all, superbly illustrated guide to all aspects of history taking and patient examination. Designed to be accessible both to medical students just starting their clinical attachments and to more experienced readers, the clear writing style, the [...]
Cuốn sách này cung cấp hướng dẫn rõ ràng về tất cả các khía cạnh về khai thác bệnh sử, khám thực thể lâm sàng, giao tiếp, các quy trình thực hành, và giải thích các dữ liệu Y khoa.  Cùng với những tiến bộ trong các phương pháp giảng dạy, cuốn sách này sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống về Y tế và là một công cụ lý tư [...]
1 2 3 6 10 / 60 Bài
error: