You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Clinical Skills

1 2 3 5 10 / 42 Bài
Kinh nghiệm với các trường hợp lâm sàng là chìa khóa để làm chủ nghệ thuật và khoa học y học và cuối cùng là cung cấp cho bệnh nhân sự chăm sóc lâm sàng có thẩm quyền. Case Files®: Nhi khoa cung cấp 60 trường hợp thực tế minh họa các khái niệm thiết yếu trong sản khoa và phụ khoa. Mỗi trường hợp bao gồm một cuộc thảo luận [...]
Hơn hai triệu sinh viên y khoa, bác sĩ và các chuyên gia y tế khác trên toàn cầu đã sở hữu một bản sao của Nguyên tắc Davidson và Thực hành Y khoa kể từ khi nó được xuất bản lần đầu tiên. Nay với phiên bản thứ 23, cuốn sách giáo khoa này mô tả sinh lý bệnh và các đặc điểm lâm sàng của các tình trạng thường gặp nhất trong c [...]
Kiệt tác tham khảo cổ điển bao gồm cả các khía cạnh cơ bản và lâm sàng của thần kinh học - được cập nhật với những tiến bộ trị liệu mới nhấtTừ năm 1989, Thần kinh học lâm sàng đã giúp sinh viên, nội trú và bác sĩ lâm sàng hiểu được mối liên hệ giữa khoa học thần kinh cơ bản và phương pháp tiếp cận hiện tại trong chẩn đ [...]
The fourth edition of Clinical Examination provides a clear, practical and above all, superbly illustrated guide to all aspects of history taking and patient examination. Designed to be accessible both to medical students just starting their clinical attachments and to more experienced readers, the clear writing style, the [...]
Cuốn sách này cung cấp hướng dẫn rõ ràng về tất cả các khía cạnh về khai thác bệnh sử, khám thực thể lâm sàng, giao tiếp, các quy trình thực hành, và giải thích các dữ liệu Y khoa.  Cùng với những tiến bộ trong các phương pháp giảng dạy, cuốn sách này sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống về Y tế và là một công cụ lý tư [...]
Essentials of Bedside Cardiology, Second Edition, like the first edition, is designed for those who wish to balance technological advances with increased personal skill in history taking and physical examination. It is important to teach physicians that all technologies now in use for diagnosing cardiovascular disorders, s [...]
Reflecting the recent dramatic advances in orthopedic trauma care and orthopedic implants, this highly practical surgical guide provides step-by-step descriptions of new, state-of-the-art techniques as well as in-depth information on classic, time-tested methods. Packed with hundreds of the high-quality, full-color illustr [...]
This fun, pocket-sized and practical guide is jam-packed with helpful tips on how to remember those all-important medical facts crucial to exam success and invaluable throughout the medical career.New to this edition are 35 additional mnemonics, more information on prescribing, a section on the use of 'smart drugs [...]
A simple, visual symptom checker that helps you match your symptoms and health problems to possible conditions, and quickly directs you to the correct treatment.Whether it’s a symptom you’ve been ignoring for a while or something like a sudden pain after a fall, this book tells you what it could be and what action [...]
Macleod's Clinical Diagnosis demonstrates how to apply the core clinical skills learned from the companion textbook Macleod's Clinical Examination to maximum advantage. Charting the course from routine work-up to diagnosis, this book presents a modern and realistic approach to clinical assessment and explains how to integr [...]
1 2 3 5 10 / 42 Bài
error: