You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Clark Sổ tay bỏ túi cho Chuyên gia X-Quang – Phiên bản 2

Được rút ra từ cuốn sách Định vị trong chụp X-Quang Clark bán chạy nhất trong lĩnh vực X quang, cuốn sổ tay bỏ túi này cung cấp lời khuyên rõ ràng và thiết thực để giúp các nhà quang tuyến trong công việc hàng ngày của họ. Được thiết kế để tham khảo nhanh, nó bao gồm cách định vị bệnh nhân và tia trung tâm, mô tả các đặc điểm hình ảnh cần thiết và minh họa mỗi phép chiếu X quang bằng một bức ảnh định vị và X quang.

Thông tin về các Tác giả

Charles Sloane MSc DCR DRI, Giảng viên chính và Giảng viên khóa học X quang, Đại học Cumbria, Lancaster, Vương quốc Anh

Ken Holmes ThS TDCR DRI, Giảng viên cao cấp, Trường Khoa học hình ảnh y tế, Đại học Cumbria, Lancaster, Vương quốc Anh

Craig Anderson ThS BSc, Giảng viên lâm sàng, Khoa X-quang, Bệnh viện Đa khoa Cumbria, Vương quốc Anh

Stewart Whitley FCR TDCR HDCR FETC, Cố vấn X quang, Dịch vụ Tư vấn X quang Vương quốc Anh, Preston, UK

CHI TIẾT SÁCH____
Clark’s Pocket Handbook for Radiographers, Second Edition
By: Charles Sloane (Author), Craig Anderson (Author), Ken Holmes (Author), A. Stewart Whitley (Author), Gail Jefferson (Author)
Publication Date: 03/11/2016
ID: 9781315353296
Series:Clark’s Companion Essential Guides
Book Language: En
Publisher: CRC Press
Publisher Imprint: CRC Press

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 264 trang, 4 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: