You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ Y HỌC ANH-VIỆT THÔNG DỤNG

Qua những buổi giảng huấn, nói chuyện và giải đáp vềy khoa cho các đồng hương ởLuân Đôn và ngoài tỉnh, chúng tôi nhận được lời yêu cầu Hội Tâm Thần Việt Nam xuất bản một quyển từđiển thông dụng đểgiúp họtrong việc tra cứu sách báo y khoa và dễdàng hơn khi tiếp xúc với bác sĩngười nước ngoài. Chúng tôi cho biên soạn quyển Chú Giải Thuật NgữY Học Anh-Việt Thông Dụngnày hầu đáp ứng nhu cầu trên, với trọng tâm là giải thích rõ ràng những từngữthường dùng đểquý vịnắm vững ý nghĩa của các từcần tra cứu. Phong Phú – DễHiểu là phương châm hàng đầu trong quá trình biên soạn và chúng tôi hy vọng quyển sách này sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu của quý vị. Tất nhiên chúng tôi không sao tránh khỏi những sai sót, và rất mong quý vịsẽ đóng góp ý kiến đểlần tái bản sau được thêm phần toàn hảo.

CHI TIẾT SÁCH____
CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ Y HỌC ANH-VIỆT THÔNG DỤNG
BÁC SĨ NGUYỄN XUÂN CẨM
Số trang: 222
Định dạng PDF, 6 MB
Ngôn ngữ: Anh- Việt

Tải sách: Định dạng PDF – 222 trang – 6 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

error: