You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Chẩn đoán hình ảnh Bệnh tim bẩm sinh – Bs Nguyễn Quý Khoáng

Chẩn đoán hình ảnh Bệnh tim bẩm sinh là bài giảng trong Khóa học Siêu âm Tim mạch (Viện Tim) do Bs Nguyễn Quý Khoáng giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm các phần chính: Đại cương Phôi thai học và Sinh lý bệnh Cách đọc phim X quang bệnh tim bẩm sinh Sơ đồ biện luận trên lâm sàng và x quang về bệnh tim bẩm sinh X quang bệnh tim bẩm sinh không tím X quang bệnh tim bẩm sinh tím.

Tên tài liệu: Chẩn đoán hình ảnh bệnh tim bẩm sinh
Tác giả: Bs Nguyễn Quý Khoáng, BS Nguyễn Quang Trọng
Định dạng: PPT/PDF
Số trang/Slides: 238
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

POWERPOINT PDF – 238 Slides – 23 MB

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

error: