Chẩn đoán Hình ảnh bệnh lý Phổi ở trẻ em, Ấn bản thứ 2 [2020]

Giải phẫu cắt lớp CT-MRI tiếng Việt, trọn bộ 3 cuốn [PDF]
[Series] Chẩn đoán hình ảnh Cột sống, Ấn bản thứ 3
Hội tim mạch học Châu Âu – Giáo trình hình ảnh học tim mạch 2/e
Feigenbaum Siêu âm tim toàn tập 8e
Chẩn đoán hình ảnh bàn chân và mắt cá chân, Phiên bản 1

Phiên bản thứ hai được cập nhật đầy đủ này là một hướng dẫn chính xác để chẩn đoán hình ảnh và chẩn đoán phân biệt đối với các bệnh và rối loạn phổi ở trẻ em. Phiên bản này được cập nhật đầy đủ để bao gồm các kỹ thuật chẩn đoán và chẩn đoán hình ảnh mới nhất, phương thức và thực hành tốt nhất.
Bắt đầu với các thuật toán lâm sàng, các chương cung cấp một khung để chẩn đoán lâm sàng. Văn bản dựa trên hình ảnh này trình bày một cách tiếp cận toàn diện, đa phương thức, với sự nhấn mạnh vào phim X-Quang thường và hình ảnh cắt ngang.
Các phần hình ảnh, bao gồm một chương mới về MRI lồng ngực ở trẻ em, có liên quan đến bệnh lý và các phát hiện lâm sàng để giúp người đọc tìm hiểu phương thức lựa chọn có thể cho phép họ nhìn thấy. Thông tin và hướng dẫn này được áp dụng trực tiếp cho các bệnh và rối loạn thường thấy trong thực hành hàng ngày, bao gồm tràn dịch màng phổi, rối loạn phổi khu trú, tăng áp động mạch phổi, xơ nang và hen suyễn, cũng như một chương mới về thuyên tắc phổi ở trẻ em.
Ngoài ra, một chương mới về di truyền của rối loạn phổi ở trẻ em đã được thêm vào. Hướng dẫn cần thiết này cung cấp cho các bác sĩ phổi và bác sĩ X quang nhi khoa thông tin để xác định sự khác biệt theo phức hợp triệu chứng, theo đó xác định xét nghiệm nào sẽ hiệu quả, cách tiến hành và về cơ bản là chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân của họ.

VỀ TÁC GIẢ SÁCH
Robert H. Cleveland, MD
Giáo sư danh dự, Khoa X quang – Trường Y Học Harvard, Bệnh viện trẻ em Boston
Boston, MA, Hoa Kỳ

Edward Y. Lee MD, MPH
Khoa X quang, Bệnh viện nhi Boston Boston và Trường Y Harvard
Boston, MA, Hoa Kỳ

TRÍCH DẪN___
Imaging in Pediatric Pulmonology
Editors: Cleveland, Robert H., Lee, Edward Y.
Copyright 2020
Price: 107,09 €
Publisher: Springer International Publishing
Copyright Holder: Springer Nature Switzerland AG
eBook ISBN 978-3-030-23979-4
Edition Number2
Number of Pages 439

 

Download Ebook: Định dạng PDF – 439 Trang – 39 MB – Tiếng Anh

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM
www.sachyhoc.com