Trang chủY tế công cộngQuản lý Chất lượng Y tế

Chăm sóc sức khỏe 4.0: Tin học y tế và Quản lý dữ liệu chính xác, ấn bản 2023

Nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc y tế trong Nhi khoa: Hướng dẫn Phòng ngừa và Quản lý, 2019
Nguyên tắc Quản lý nhiễm trùng trong Phẫu thuật Chấn thương – Chỉnh hình
Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng trong bệnh viện, Thực hành và lý thuyết
Kiểm soát nhiễm trùng trong Đơn vị Chăm sóc tích cực (ICU), 3e
Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn trong Bệnh viện 5e

Mục đích chính của Chăm sóc sức khỏe 4.0: Tin học y tế và Quản lý dữ liệu chính xác là cải thiện các dịch vụ do ngành chăm sóc sức khỏe cung cấp và mang lại kết quả có ý nghĩa cho bệnh nhân, Tin học liên quan bằng cách áp dụng dữ liệu, thông tin và kiến thức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

TRÍCH DẪN_
Healthcare 4.0: Health Informatics and Precision Data Management
Edited by Lalitha Krishnasamy, Rajesh Kumar Dhanaraj, Balamurugan Balusamy, Munish Sabharwal, Poongodi Chinnasamy
Categories:
Medicine – Health-Related Professions
Year:
2023
Publisher:
CRC Press
Language:
English
Pages:
298
ISBN 10:
1003217435
ISBN 13:
9781003217435

 

Tải xuống eBook: Định dạng PDF, 36.82 MB, 298 Trang – Tiếng Anh

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM