You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Nursing Books

1 2 10 / 16 Bài
AACN Điều dưỡng Hồi sức căn bản 3e

AACN Điều dưỡng Hồi sức căn bản 3e

Concise yet thorough guidance on how to safely and competently care fo [...]
Tiếng anh đàm thoại dành cho y tá

Tiếng anh đàm thoại dành cho y tá

Hiện nay người nước ngoài sang sinh sống tại Việt Nam rất đông. Nhữ [...]
McEwen Cơ sở Lý thuyết Điều dưỡng 3e

McEwen Cơ sở Lý thuyết Điều dưỡng 3e

Được thiết kế cho các khóa học cốt lõi được giảng dạy trong tất cả cá [...]
Taylor Kỹ năng lâm sàng Điều dưỡng 3e

Taylor Kỹ năng lâm sàng Điều dưỡng 3e

Cuốn sách với minh họa đẹp mắt và văn phong rõ ràng này bao quát chi [...]
Dược lý học Dành cho Điều dưỡng, Tiếp cận theo Sinh lý bệnh học 2e

Dược lý học Dành cho Điều dưỡng, Tiếp cận theo Sinh lý bệnh học 2e

Sử dụng một mẫu phương pháp tiếp cận sinh lý bệnh mạnh mẽ để đặt các [...]
BV Hoàng Gia Marsden, Hướng dẫn Quy trình Lâm sàng Điều dưỡng 8e

BV Hoàng Gia Marsden, Hướng dẫn Quy trình Lâm sàng Điều dưỡng 8e

Các quy trình Điều dưỡng lâm sàng là một khía cạnh cần thiết của chăm [...]
Rosdahl Giáo trình Điều dưỡng Cơ sở 10e

Rosdahl Giáo trình Điều dưỡng Cơ sở 10e

  Bản sửa đổi mới của giáo trình tất cả-trong-một rất phổ biến c [...]
Brunner, Suddarth Giáo trình Điều dưỡng Nội Ngoại khoa 12e

Brunner, Suddarth Giáo trình Điều dưỡng Nội Ngoại khoa 12e

Trong ấn bản thứ 12, Brunner-Suddarth Giáo trình điều dưỡng ngoại kho [...]
1 2 10 / 16 Bài
Please check the Pop-up.
error: