Nhóm: Medical Textbook

1 2 3 5 10 / 48 Bài
Macleod Chẩn đoán lâm sàng 2e (2018)

Macleod Chẩn đoán lâm sàng 2e (2018)

Macleod's Clinical Diagnosis demonstrates how to apply the core clinical skills learned from the companion textbook Macleod's Clinical Examination to maximum advan ...
Macleod Hướng dẫn Hỏi bệnh và khám lâm sàng 14e

Macleod Hướng dẫn Hỏi bệnh và khám lâm sàng 14e

This classic textbook aims to assist clinicians develop the consultation skills required to elicit a clear history, and the practical skills needed to detect clini ...
Langman Phôi thai học người 14e, 2019

Langman Phôi thai học người 14e, 2019

Vibrantly illustrated with full-color diagrams and clinical images, Langman’s Medical Embryology, Fourteenth Edition helps medical, nursing, and health professions ...
Các quy trình phẫu thuật Tai mũi họng, Đầu mặt cổ

Các quy trình phẫu thuật Tai mũi họng, Đầu mặt cổ

Designed for trainees at all levels, ENT and Head and Neck Procedures: An Operative Guide provides concise, step-by-step instructions to the core otolaryngology, h ...
Sabiston Giáo trình Ngoại khoa toàn tập 20/e

Sabiston Giáo trình Ngoại khoa toàn tập 20/e

Description Since its first publication in 1936, Sabiston Textbook of Surgery has been regarded as the preeminent source for definitive guidance in all areas of g ...
Yamada Giáo trình Tiêu hóa – Gan mật, toàn tập, 8e

Yamada Giáo trình Tiêu hóa – Gan mật, toàn tập, 8e

Yamada’s Textbook of Gastroenterology has for 20 years been the most comprehensive gastroenterology reference book, combining an encyclopaedic basic science approa ...
Giáo trình Phẫu thuật Cột sống 3e

Giáo trình Phẫu thuật Cột sống 3e

Recognized as one of the leading references on the spine, this comprehensive two-volume text brings together experts from around the world to discuss the full scop ...
Yamada Giáo trình Tiêu hóa, toàn tập 6e

Yamada Giáo trình Tiêu hóa, toàn tập 6e

Giáo trình tiêu hóa của Yamada 20 năm qua là một trong những cuốn sách tham khảo về tiêu hóa toàn diện nhất, kết hợp một cách tiếp cận khoa học cơ bản với tư duy ...
Hochberg Bệnh học Khớp, toàn tập, 7/e 2018

Hochberg Bệnh học Khớp, toàn tập, 7/e 2018

Được sự cập nhật toàn diện, phiên bản thứ 7 của Cơ Xương Khớp tiếp tục là tham khảo đầu ngành trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này, giúp bạn luôn nắm bắt ...
Llewellyn-Jones Sản phụ khoa căn bản 10/e

Llewellyn-Jones Sản phụ khoa căn bản 10/e

Phiên bản thứ 10 của Llewellyn-Jones Sản phụ khoa căn bản tiếp tục nh iệm vụ hỗ trợ mục tiêu của WHO để hướng đến đảm bảo phụ nữ toàn cầu có một sức khỏe tố ...
1 2 3 5 10 / 48 Bài
error: