Nhóm: Medical Softwares

[Windows 32/64 Bit/MacOS] Phần mềm thống kê STATA 14 Full

[Windows 32/64 Bit/MacOS] Phần mềm thống kê STATA 14 Full

IRT (lý thuyết đáp ứng mục) Lập trình ma trận với Mata. Khả năng lập [...]
(Ứng dụng Android)Tham khảo Thuốc dành cho Chuyên gia y tế v9.0.274

(Ứng dụng Android)Tham khảo Thuốc dành cho Chuyên gia y tế v9.0.274

From Abilify to Zyrtec and nearly every drug in between Mosby's Drug R [...]
Sobotta Atlas Giải phẫu Người 3D 2018 (Phần mềm Android)

Sobotta Atlas Giải phẫu Người 3D 2018 (Phần mềm Android)

The Sobotta Anatomy App, based on over 100 years of precision anatomic [...]
(Android) Atlas Giải phẫu Người 3D 2018

(Android) Atlas Giải phẫu Người 3D 2018

Atlas Giải phẫu Người Visible Body là phần mềm giải phẫu 3D tốt nhất v [...]
Uptodate 21.2 Offline cho PC/iOS/Android

Uptodate 21.2 Offline cho PC/iOS/Android

Uptodate là hệ thống kiến thức lâm sàng duy nhất trên thế giới liên [...]
[Android] MIMS Hướng dẫn Kê đơn v5.5.2

[Android] MIMS Hướng dẫn Kê đơn v5.5.2

Hướng dẫn cần thiết cho việc kê đơn và tham khảo thông tin thuốc, dàn [...]
Từ Dữ liệu Bệnh nhân đến Kiến thức Y học, Nguyên lý và thực hành Y Tin

Từ Dữ liệu Bệnh nhân đến Kiến thức Y học, Nguyên lý và thực hành Y Tin

Làm thế nào bạn có thể làm cho việc sử dụng các dữ liệu bệnh nhân tốt [...]
Kỹ năng Microsoft Excel 2010 cho Các chuyên gia Y tế

Kỹ năng Microsoft Excel 2010 cho Các chuyên gia Y tế

Được thiết kế cho sinh viên trong văn phòng quản trị y tế và các chươ [...]
(Full) 5-Phút Tư vấn Lâm sàng 2017 – Android

(Full) 5-Phút Tư vấn Lâm sàng 2017 – Android

Thực hiện các quyết định chẩn đoán, điều trị nhanh chóng và chính xác [...]
9 / 9 Bài
error: