Nhóm: Medical Education

1 2 3 10 / 28 Bài
Macleod Chẩn đoán lâm sàng 2e (2018)

Macleod Chẩn đoán lâm sàng 2e (2018)

Macleod's Clinical Diagnosis demonstrates how to apply the core clinical skills learned from the companion textbook Macleod's Clinical Examination to maximum advan ...
Macleod Hướng dẫn Hỏi bệnh và khám lâm sàng 14e

Macleod Hướng dẫn Hỏi bệnh và khám lâm sàng 14e

This classic textbook aims to assist clinicians develop the consultation skills required to elicit a clear history, and the practical skills needed to detect clini ...
Kỹ năng nghe tiếng Tim Phổi trên lâm sàng, 5/e

Kỹ năng nghe tiếng Tim Phổi trên lâm sàng, 5/e

Practitioners and students: see and hear breath and heart sounds with remarkable clarity while perfecting your auscultation technique. Auscultation Skills: Brea ...
Thuật ngữ Y khoa – Một ngôn ngữ sống, 6e

Thuật ngữ Y khoa – Một ngôn ngữ sống, 6e

Medical Terminology: A Living Language uses a carefully constructed learning system to help readers gain a successful grasp of medical language within a real-world ...
Tiếng anh đàm thoại dành cho y tá

Tiếng anh đàm thoại dành cho y tá

Hiện nay người nước ngoài sang sinh sống tại Việt Nam rất đông. Nhữ ng vấn đề về sức khỏe cũng cần được chú ý hơn: Cuốn sách Tiếng Anh Đàm Thoại Dành Cho Y ...
Xây dựng Mô hình trong Nghiên cứu Y khoa

Xây dựng Mô hình trong Nghiên cứu Y khoa

\ Sự chặt chẽ cẩn thận đối với việc thiết kế các giai đoạn III của thử nghiệm ngẫu nhiên không phải lúc nào cũng áp dụng được cho nghiên cứu y học trong các lĩnh ...
Armin, Phương pháp học tập ở Trường Y

Armin, Phương pháp học tập ở Trường Y

Làm thế nào để học tập tại Trường Y cung cấp một phương pháp triệt để và toàn diện để nghiên cứu các môn khoa học cơ bản ở trường Y. Hệ thống phương pháp học tập ...
Những gì Họ không Dạy Bạn ở Trường Y

Những gì Họ không Dạy Bạn ở Trường Y

Trong quá trình đào tạo y khoa có một số nhiệm vụ không được dạy ở trường y cũng không phải trong các sách tham khảo thông thường.  Có một số kỹ năng mà sinh viên ...
Brian Freeman, Hướng dẫn chọn Chuyên ngành Y khoa 3e

Brian Freeman, Hướng dẫn chọn Chuyên ngành Y khoa 3e

Cuốn sách mà tất cả các sinh viên y khoa phải đọc trước khi chọn chuyên ngành của họ. Hướng dẫn chọn chuyên ngành Y khoa cung cấp cho sinh viên các thông tin cơ b ...
Bruce Hugman, Truyền thông trong chăm sóc y tế

Bruce Hugman, Truyền thông trong chăm sóc y tế

Đây là một tài liệu tập huấn về truyền thông cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe . Văn bản này là một hướng dẫn đào tạo thực hành về truyền thông và làm thế nào ...
1 2 3 10 / 28 Bài
error: