Nhóm: Medical Dictionary

1 2 10 / 17 Bài
Căn bản về Thuật ngữ Y khoa 3e

Căn bản về Thuật ngữ Y khoa 3e

No prior exposure to medical terms? No problem! Designed for short med [...]
Triệu chứng Y khoa – Hướng dẫn bằng hình ảnh 1e

Triệu chứng Y khoa – Hướng dẫn bằng hình ảnh 1e

A simple, visual symptom checker that helps you match your symptoms an [...]
Dorland Từ điển minh họa Y học 32/e

Dorland Từ điển minh họa Y học 32/e

Là cuốn từ điển Y Học hàng đầu thế giới trong hơn 110 năm qua, Dorla [...]
Thuật ngữ Y khoa – Một ngôn ngữ sống, 6e

Thuật ngữ Y khoa – Một ngôn ngữ sống, 6e

Medical Terminology: A Living Language uses a carefully constructed le [...]
ICD-10-CM Bản chính thức 2019

ICD-10-CM Bản chính thức 2019

ICD-10-CM 2019: The Complete Official Codebook provides the entire upd [...]
Từ điển Bách khoa Y học Taber 22e

Từ điển Bách khoa Y học Taber 22e

Từ điển Bách khoa Y học Taber ấn bản thứ 22 là một trong những cuốn [...]
Sổ tay luyện dịch tài liệu Y khoa

Sổ tay luyện dịch tài liệu Y khoa

Sổ tay luyện dịch tài liệu Y khoa được biên soạn nhằm cung cấp kiến th [...]
Dược điển quốc gia Vương quốc Anh BNF 74 – 2017-2018

Dược điển quốc gia Vương quốc Anh BNF 74 – 2017-2018

BNF là một sản phẩm xuất bản chung của Hiệp hội Y khoa Anh và Hiệp [...]
Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa

Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa

Tiếng Anh chuyên ngành Y khoa – Bộ Y tế đã tổ chức và biên soạn tà [...]
Từ điển Các dấu hiệu trong Thần kinh học 3e

Từ điển Các dấu hiệu trong Thần kinh học 3e

      Hai ấn bản đầu tiên của từ điển Dấu hiệu thần kinh đã [...]
1 2 10 / 17 Bài
error: