Nhóm: Tropical Medicine

Jonathan Cohen Bệnh Truyền nhiễm Toàn tập 3e

Jonathan Cohen Bệnh Truyền nhiễm Toàn tập 3e

Bệnh truyền nhiễm, phiên bản thứ 3 của Jonathan Cohen, William G. Pow ...
Oxford Sổ tay Y học nhiệt đới 3e

Oxford Sổ tay Y học nhiệt đới 3e

Cung cấp các kiến thức cốt lõi về Y học nhiệt đới trong một định dạng ...
Bài giảng Lâm sàng Y học Nhiệt đới 7e

Bài giảng Lâm sàng Y học Nhiệt đới 7e

Cung cấp một giới thiệu toàn diện cho việc nghiên cứu y học nhiệt đới ...
Mims Bệnh sinh Bệnh truyền nhiễm 6e

Mims Bệnh sinh Bệnh truyền nhiễm 6e

Mims Bệnh sinh Bệnh truyền nhiễm là tham khảo hàng đầu trong lĩnh vực ...
Manson Các Bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm 23e

Manson Các Bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm 23e

Từ những bệnh lý khó chẩn đoán đến những bệnh khó điều trị, Manson Cá ...
Oxford sổ tay Y học Nhiệt đới  4/e

Oxford sổ tay Y học Nhiệt đới 4/e

Oxford sổ tay Y học Nhiệt đới phiên bản thứ 4 là tham khảo đáng tin c ...
8 / 8 Bài
error: