Nhóm: Rheumatology

1 2 10 / 16 Bài
Oxford Sổ tay lâm sàng Cơ xương khớp 4e (2018)

Oxford Sổ tay lâm sàng Cơ xương khớp 4e (2018)

The Oxford Handbook of Rheumatology, 4th edition has been fully reviewed and updated to make it into an invaluable guide for students, trainees, consultant rheumat ...
Kelley&Firestein Giáo trình khớp học toàn tập, 10e

Kelley&Firestein Giáo trình khớp học toàn tập, 10e

Description Consult the definitive resource in rheumatology for an in-depth understanding of scientific advances as they apply to clinical practice. Masterfully e ...
Căn bản về Chăm sóc Cơ xương khớp 5e (Chấn thương chỉnh hình)

Căn bản về Chăm sóc Cơ xương khớp 5e (Chấn thương chỉnh hình)

The newly revised 5th edition of Essentials of Musculoskeletal is the practical, go-to guide to confidently evaluate and treat more than 300 complaints and conditi ...
Harrison Lâm sàng Cơ xương khớp 3e

Harrison Lâm sàng Cơ xương khớp 3e

Một bộ sưu tập tuyệt vời các chương liên quan đến Lâm sàng Cơ Xương khớp xuất hiện trong Nguyên lý Nội khoa của Harrison bản 18 , cuốn sách ngắn gọn và đầy màu sắ ...
Harrison – Thực hành lâm sàng Cơ xương khớp 4/e

Harrison – Thực hành lâm sàng Cơ xương khớp 4/e

Với một bộ sưu tập tuyệt vời của các chương liên quan đến bệnh khớp có nguồn gốc từ Nguyên lý Y học Nội khoa của Harrison, Ấn bản lần thứ 19 (bao gồm nội dung từ ...
Hochberg Bệnh học Khớp, toàn tập, 7/e 2018

Hochberg Bệnh học Khớp, toàn tập, 7/e 2018

Được sự cập nhật toàn diện, phiên bản thứ 7 của Cơ Xương Khớp tiếp tục là tham khảo đầu ngành trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này, giúp bạn luôn nắm bắt ...
AP, Lupus ban đỏ hệ thống 5e

AP, Lupus ban đỏ hệ thống 5e

Lupus ban đỏ hệ thống ( SLE) thường được gọi là bệnh Lupus, là một bệnh lý tự miễn dịch mãn tính trong đó có liên quan đến tất cả các hệ thống trong cơ thể người. ...
Dubois, Lupus Ban đỏ và Các hội chứng liên quan 8e

Dubois, Lupus Ban đỏ và Các hội chứng liên quan 8e

Được công nhận hơn 45 năm qua như một tham khảo hàng đầu trong lĩnh vực này , Dubois Lupus ban đỏ và hội chứng liên quan tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa khoa họ ...
Nguyên lý cơ bản của Siêu âm Cơ xương khớp 2e

Nguyên lý cơ bản của Siêu âm Cơ xương khớp 2e

Căn bản về siêu âm cơ xương mang đến nhiều thông tin trong một kích thước nhỏ gọn, mang tính thực tế cao.  Nó sẽ hướng dẫn các bác sĩ nội trú, bác sĩ lâm sàng và ...
Benenson, Các triệu chứng, Hội chứng Cơ Xương Khớp

Benenson, Các triệu chứng, Hội chứng Cơ Xương Khớp

Cơ xương khớp: Các triệu chứng và hội chứng sắp xếp các bệnh lý cơ xương khớp dưới hình thức các hội chứng như sự kết hợp ổn định của các triệu chứng, và liên kết ...
1 2 10 / 16 Bài
error: