Nhóm: Respiratory Medicine

1 2 10 / 20 Bài
Fishman Các bệnh lý và rối loạn về Phổi 5e, Toàn tập

Fishman Các bệnh lý và rối loạn về Phổi 5e, Toàn tập

Turn to the field's definitive text for a thoroughunderstanding of the clinical and scientific aspects of pulmonary medicine A Doody's Core Title for 2017! Sin ...
Bệnh Hô hấp (dùng cho sau đại học) – GS.TS. Ngô Quý Châu

Bệnh Hô hấp (dùng cho sau đại học) – GS.TS. Ngô Quý Châu

Trong những năm qua, nhờ sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, chuyên ngành Hô hấp đã có những thành tựu trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh Hô hấp, ...
Sổ tay tiếp cận lâm sàng bệnh Hô hấp

Sổ tay tiếp cận lâm sàng bệnh Hô hấp

This book is a concise guide to respiratory medicine for clinicians. Beginning with an overview of anatomy of the respiratory system, the following section disc ...
Washington Cẩm nang điều trị Bệnh hô hấp 2e

Washington Cẩm nang điều trị Bệnh hô hấp 2e

Concise, portable, and user-friendly,The Washington Manual® Pulmonology Subspecialty Consult, 2nd Edition, provides quick access to the essential information neede ...
Chẩn Đoán Và Điều Trị Viêm Phổi

Chẩn Đoán Và Điều Trị Viêm Phổi

Cuốn “Chẩn đoán và điều trị viêm phổi” trình bày khái niệm chung về bệnh viêm phổi và những nội dung cơ bản về lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị, dự phòng viêm phổi ...
LANGE Sinh lý bệnh Phổi lâm sàng 3e

LANGE Sinh lý bệnh Phổi lâm sàng 3e

Một cách tiếp cận dựa trên hệ thống / bệnh độc đáo để nghiên cứu sinh lý bệnh hô hấp trong mối liên quan của nó đến y học lâm sàng Không có cuốn sách nào khác có ...
Tiếp cận Lâm sàng Sinh lý học Hô hấp

Tiếp cận Lâm sàng Sinh lý học Hô hấp

Sinh lý học Hô hấp : Một cách tiếp cận lâm sàng cung cấp một sáng tạo mới mẻ trong học tập sinh lý học trong một chương trình giảng dạy dựa trên-hệ thống. Cuốn sá ...
McLuckie, Bệnh Hô hấp Và Quản lý 2e

McLuckie, Bệnh Hô hấp Và Quản lý 2e

Những tiến bộ gần đây trong đào tạo chăm sóc chuyên biệt (ICM) đã dẫn đến sự ra đời của đào tạo  dựa trên-năng lực, với một tập trung mạnh mẽ vào sự phát triển củ ...
Bouros Bệnh lý Màng Phổi 2e

Bouros Bệnh lý Màng Phổi 2e

Cập nhật để phản ánh những tiến bộ khoa học và công nghệ mới nhất trong chẩn đoán và điều trị các bệnh màng phổi, ấn bản thứ 2 mới này tìm hiểu cấu trúc và chức n ...
West, Sinh lý học Hô hấp Căn bản 9e

West, Sinh lý học Hô hấp Căn bản 9e

West Sinh lý hô hấp căn bản bao quát các chức năng hô hấp bình thường và tập trung vào chức năng của phổi bệnh lý. Sinh lý bệnh phổi: Kiến thức căn bản cung cấp m ...
1 2 10 / 20 Bài
error: