Nhóm: Renal Medicine and Dialysis

1 2 10 / 11 Bài
Sổ tay sử dụng thuốc trong bệnh Thận 5e

Sổ tay sử dụng thuốc trong bệnh Thận 5e

This invaluable guide, endorsed by the UKMi and reflecting the extensive experience of the UK Renal Pharmacy Group, features drug monographs guiding physicians in ...
Cẩm nang thực hành Bệnh thận, Lọc máu và ghép thận

Cẩm nang thực hành Bệnh thận, Lọc máu và ghép thận

This manual provides practical and accessible information on all aspects of general nephrology, dialysis, and transplantation. It outlines current therapies in str ...
Thận học lâm sàng toàn tập 5e

Thận học lâm sàng toàn tập 5e

Description Handle the toughest clinical challenges with Comprehensive Clinical Nephrology. The world’s leading authorities in the field, Drs. Richard J. Johnson, ...
Ghép thận – Nguyên lý và thực hành 7/e

Ghép thận – Nguyên lý và thực hành 7/e

Với những cập nhật tỉ mỉ trong suốt cuốn sách, Nguyên lý và thực hành Ghép thận vẫn là nguồn thông tin y khoa dứt khoát của bạn cho các câu trả lời hiện đại về m ...
Harrison Bệnh thận và các rối loạn kiềm toan 3rd

Harrison Bệnh thận và các rối loạn kiềm toan 3rd

Là một trong số các cuốn sách nằm trong loạt sách cẩm nang lâm sàng của Ha rrison, cuốn sách Harrison lâm sàng bệnh thận và các rối loạn toan kiềm mang đến ...
Stoller Hướng dẫn Quản lý Nội-Ngoại khoa Sỏi Tiết niệu

Stoller Hướng dẫn Quản lý Nội-Ngoại khoa Sỏi Tiết niệu

Bệnh sỏi tiết niệu đã gây ảnh hưởng cho nhân loại trong nhiều thế kỷ và tiếp tục là một bệnh Nội khoa quan trọng trên toàn thế giới. Việc quản lý đương đại phản á ...
Schrier Toàn tập Các bệnh lý về Thận 9e

Schrier Toàn tập Các bệnh lý về Thận 9e

Những tiến bộ gần đây trong nhiều khía cạnh của bệnh thận đã thôi thúc các tác giả biên soạn phiên bản thứ chín của cuốn sách tham khảo kinh điển Schrier Các bệnh ...
Sổ tay Lâm sàng Lọc máu 5e

Sổ tay Lâm sàng Lọc máu 5e

Phiên bản thứ 5 đã được cập nhật của Sổ tay Lọc máu là một tham khảo hoàn toàn dựa trên bằng chứng, thông tin thực tế về tất cả các khía cạnh của việc đào tạo và ...
Oxford Giáo trình Bệnh Thận lâm sàng 4e

Oxford Giáo trình Bệnh Thận lâm sàng 4e

Ấn bản thứ tư của Oxford Giáo trình Thận lâm sàng được xây dựng dựa trên sự thành công và uy tín quốc tế của các phiên bản trước đó như một nguồn lực quan trọng c ...
Schrier Bệnh thận toàn tập 9e

Schrier Bệnh thận toàn tập 9e

Những tiến bộ gần đây trong nhiều khía cạnh của bệnh thận đã được ủy thác cho ấn bản thứ chín của Schrier Các bệnh lý của thận. Công trình toàn diện này bao gồm n ...
1 2 10 / 11 Bài
error: