Nhóm: Renal Medicine and Dialysis

1 2 10 / 11 Bài
Ghép thận – Nguyên lý và thực hành 7/e

Ghép thận – Nguyên lý và thực hành 7/e

Với những cập nhật tỉ mỉ trong suốt cuốn sách, Nguyên lý và thực hàn ...
Harrison Bệnh thận và các rối loạn kiềm toan 3rd

Harrison Bệnh thận và các rối loạn kiềm toan 3rd

Là một trong số các cuốn sách nằm trong loạt sách cẩm nang lâm sàng củ ...
Schrier Toàn tập Các bệnh lý về Thận 9e

Schrier Toàn tập Các bệnh lý về Thận 9e

Những tiến bộ gần đây trong nhiều khía cạnh của bệnh thận đã thôi thú ...
Sổ tay Lâm sàng Lọc máu 5e

Sổ tay Lâm sàng Lọc máu 5e

Phiên bản thứ 5 đã được cập nhật của Sổ tay Lọc máu là một tham khảo ...
Oxford Giáo trình Bệnh Thận lâm sàng 4e

Oxford Giáo trình Bệnh Thận lâm sàng 4e

Ấn bản thứ tư của Oxford Giáo trình Thận lâm sàng được xây dựng dựa t ...
Schrier Bệnh thận toàn tập 9e

Schrier Bệnh thận toàn tập 9e

Những tiến bộ gần đây trong nhiều khía cạnh của bệnh thận đã được ủy ...
1 2 10 / 11 Bài
error: