Nhóm: Psychiatry and Psychology

1 2 3 10 / 30 Bài
Các Rối loạn Nhân cách Trầm trọng

Các Rối loạn Nhân cách Trầm trọng

Lần đầu được xuất bản năm 2007, cuốn sách này giới thiệu sự hiểu biết và quản lý bệnh nhân mắc các rối loạn nhân cách trầm trọng. Nó bao gồm các phương pháp tiếp ...
Deja Hướng dẫn Ôn thi Tâm thần học

Deja Hướng dẫn Ôn thi Tâm thần học

Deja - Hướng dẫn ôn thi Tâm thần học cung cấp các khái niệm quan trọng và các chiến lược giúp bạn vượt qua kỳ thi lâm sàng một cách hiệu quả. Hướng dẫn này cung c ...
Tâm lý học, Các khái niệm và Ứng dụng 3e

Tâm lý học, Các khái niệm và Ứng dụng 3e

Tâm lý học: khái niệm và các ứng dụng, 3rd Edition, sử dụng một hệ thống học tập độc đáo đã được chứng minh làm dễ dàng hơn và thú vị hơn cho bạn để tìm hiểu nhữn ...
Y học Hành vi, Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng 3e

Y học Hành vi, Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng 3e

Y học hành vi, Hướng dẫn cho thực hành lâm sàng cung cấp phạm vi bao quát thực tế của các vấn đề về hành vi tương tác xảy ra giữa nhà cung cấp dịch vụ và bệnh nhâ ...
Các Nguyên lý của Tâm lý học Thần kinh 2e

Các Nguyên lý của Tâm lý học Thần kinh 2e

Tập trung vào các ứng dụng và ví dụ lâm sàng, ấn bản thứ 2 của Các nguyên lý của Tâm lý học Thần kinh là một phương pháp tiếp cận linh hoạt và thú vị đến chủ đề n ...
Sử dụng Thuốc trong Tâm thần học

Sử dụng Thuốc trong Tâm thần học

Đây là một cuốn sách thực tế để sử dụng trong thực hành lâm sàng, Nó đưa ra lời khuyên khi nào và cách sử dụng như thế nào các loại thuốc để giúp những người mắc ...
Maudsley, Hướng dẫn kê đơn Thuốc hướng tâm thần 10e

Maudsley, Hướng dẫn kê đơn Thuốc hướng tâm thần 10e

Một trong những tham khảo được sử dụng phổ biến nhất trong thực hành kê đơn các loại thuốc hướng tâm thần, ấn bản thứ 10 của cuốn sách hướng dẫn kê đơn trở lại vớ ...
Rapaka, Nghiện ma túy, Từ cơ sở Khoa học đến Trị Liệu

Rapaka, Nghiện ma túy, Từ cơ sở Khoa học đến Trị Liệu

Nghiện ma túy, Từ khoa học cơ sở đến trị liệu cung cấp một tổng quan toàn diện về sinh lý học, sinh hóa, di truyền và các khoa học hành vi đằng sau nghiện chất. T ...
Stahl, Dược lý học Tâm thần căn bản 4e

Stahl, Dược lý học Tâm thần căn bản 4e

Được minh họa bởi hàng loạt hình ảnh đầy màu sắc với bao gồm các biểu tượng nổi tiếng hiện nay, ấn bản mới nhất của Dược lý học tâm thần căn bản giới thiệu một hư ...
Barkley, Sổ tay Chẩn đoán Và Điều trị ADHD 3e

Barkley, Sổ tay Chẩn đoán Và Điều trị ADHD 3e

Cuốn sổ tay này giới thiệu kiến thức mở rộng về bản chất, chẩn đoán, đánh giá và điều trị Rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD. Sách cung cấp hướng dẫn có thẩm quyề ...
1 2 3 10 / 30 Bài
error: