Nhóm: Neurology

1 2 3 5 10 / 43 Bài
Oxford Sổ tay lâm sàng Thần kinh 2e

Oxford Sổ tay lâm sàng Thần kinh 2e

Fully updated for this second edition, the Oxford Handbook of Neurology is the definitive guide for all those working in neurology and neurosurgery. This practical ...
Adams & Victor Các nguyên lý Thần kinh học 10e

Adams & Victor Các nguyên lý Thần kinh học 10e

The gold-standard text that has defined neurology – updated for today’s practice in full color A Doody's Core Title for 2017! The definitive text on the full-spe ...
Chẩn đoán Hình ảnh Thần kinh căn bản 3e

Chẩn đoán Hình ảnh Thần kinh căn bản 3e

Neuroradiology, the top-selling book in the Requisites in Radiology series by Dr. David Yousem et al., efficiently presents everything you need to know about diagn ...
Hankey Thần kinh học lâm sàng 2nd

Hankey Thần kinh học lâm sàng 2nd

Since the publication of the highly successful first edition, there has been an explosion of rigorous scientific evidence for interventions in clinical neurology. ...
Simon et/al Thần kinh học lâm sàng 7e

Simon et/al Thần kinh học lâm sàng 7e

Một tổng quan toàn diện về các khoa học cơ sở và lâm sàng thần kinh học, sử dụng cách thức tiếp cận dựa trên triệu chứng. Không có một cuốn sách nào khác có sẵn ...
Bênh lý Hệ thần kinh trung ương, Từ thực nghiệm đến Lâm sàng

Bênh lý Hệ thần kinh trung ương, Từ thực nghiệm đến Lâm sàng

Các nhà thực nghiệm hàng đầu xem xét các mô hình động vật được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các phương pháp điều trị mới mạnh mẽ cho các bệnh lý thuộc h ...
Sổ tay Cấp cứu Nội khoa thần kinh dành cho Bác sĩ HSCC

Sổ tay Cấp cứu Nội khoa thần kinh dành cho Bác sĩ HSCC

Một cuốn sổ tay hữu ích cần có dành cho mọi khoa phòng cấp cứu thần kinh, các bác sĩ Nội trú thần kinh, nội trú Nội khoa... + Sự hướng dẫn nhấn mạnh dựa trên tri ...
Amato Russell, Các rối loạn thần kinh cơ

Amato Russell, Các rối loạn thần kinh cơ

Tất cả mọi thứ bạn cần biết về bệnh thần kinh cơ trong một cuốn sách súc tích đầy màu sắc. Các rối loạn Thần kinh cơ toàn diện nhưng ngắn gọn, đủ để phục vụ như m ...
Chẩn đoán Lâm sàng Định khu Thần kinh 6e

Chẩn đoán Lâm sàng Định khu Thần kinh 6e

Trong ấn bản thứ 6, cuốn giáo trình tuyệt hảo này cung cấp một phương pháp tiếp cận hệ thống đến việc định khu giải phẫu các vấn đề lâm sàng trong thực hành thần ...
Tiếp cận Ưu tiên trong Chẩn đoán phân biệt Nội khoa Thần kinh

Tiếp cận Ưu tiên trong Chẩn đoán phân biệt Nội khoa Thần kinh

Thần kinh học chủ yếu được đặc trưng bởi một loạt các bệnh dường như rất giống nhau và do đó rất khó để phân biệt giữa các bệnh đó với nhau, ngay cả với một người ...
1 2 3 5 10 / 43 Bài
error: