Nhóm: Infectious Diseases

1 2 10 / 12 Bài
Topley&Wilson Vi sinh và Các nhiễm trùng Vi sinh vật toàn tập, 10e

Topley&Wilson Vi sinh và Các nhiễm trùng Vi sinh vật toàn tập, 10e

Since its first publication in 1929, Topley & Wilson’sMicrobiology & Microbial Infections has grown from oneto eight volumes, a reflection of the ever-incr ...
Harrison Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, 3e

Harrison Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, 3e

Infectious Diseases – as only Harrison’s can cover them! Featuring a superb compilation of chapters related to infectious diseases derived from Harrison’s Princ ...
Mandell Nguyên tắc và Thực hành Bệnh truyền nhiễm 8e

Mandell Nguyên tắc và Thực hành Bệnh truyền nhiễm 8e

After thirty five years, Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 8th Edition is still the reference of choice for comprehen ...
Jonathan Cohen Bệnh Truyền nhiễm Toàn tập 3e

Jonathan Cohen Bệnh Truyền nhiễm Toàn tập 3e

Bệnh truyền nhiễm, phiên bản thứ 3 của Jonathan Cohen, William G. Powderly và Steven M. Opal, cung cấp hướng dẫn toàn diện, thực tế, rất trực quan để giúp bạn điề ...
Bệnh truyền nhiễm trong Sản Phụ khoa 5e

Bệnh truyền nhiễm trong Sản Phụ khoa 5e

Trong ấn bản thứ 5, Bệnh truyền nhiễm trong Sản phụ khoa vẫn tiếp tục giữ vững vị thế là cuốn sách duy nhất bao quát toàn diện các bệnh lý truyền nhiễm cả trong S ...
Feigin&Cherry, Giáo trình Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa toàn tập 7e

Feigin&Cherry, Giáo trình Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa toàn tập 7e

Feigin-Cherry Giáo trình các Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa giúp bạn đưa những kiến thức mới nhất vào thực hành lâm sàng để làm việc với những bệnh nhi, trong đó bao ...
5-phút Tham vấn lâm sàng Bệnh truyền nhiễm

5-phút Tham vấn lâm sàng Bệnh truyền nhiễm

5-phút cố vấn lâm sàng Bệnh truyền nhiễm sử dụng chung định dạng trang đôi đã trở nên quen thuộc với độc giả trong loạt sách tham khảo Y tế "5-phút cố vấn". Các c ...
Bennett Nguyên tắc và Thực hành Bệnh Truyền nhiễm 8e

Bennett Nguyên tắc và Thực hành Bệnh Truyền nhiễm 8e

Sau hơn 35 năm, Các nguyên lý Bệnh truyền nhiễm của nhóm tác giả Mandell, Douglas và Bennett nay đã được cập nhật phiên bản thứ 8, tiếp tục là lựa chọn tham khảo ...
Mims Bệnh sinh Bệnh truyền nhiễm 6e

Mims Bệnh sinh Bệnh truyền nhiễm 6e

Mims Bệnh sinh Bệnh truyền nhiễm là tham khảo hàng đầu trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm nhiệt đới. Phiên bản mới đã được cập nhật của công trình này cung cấp một ...
Manson Các Bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm 23e

Manson Các Bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm 23e

Từ những bệnh lý khó chẩn đoán đến những bệnh khó điều trị, Manson Các bệnh nhiệt đới sẽ chuẩn bị hành trang cho bạn để đối mặt với bất cứ thử thách nào có thể gặ ...
1 2 10 / 12 Bài
error: