Nhóm: Geriatric Medicine

Hazzard Nguyên lý lâm sàng Lão khoa 6e

Hazzard Nguyên lý lâm sàng Lão khoa 6e

Hướng dẫn toàn diện nhất và có thẩm quyền nhất sẵn có về chẩn đoán và điều trị các rối loạn ảnh hưởng đến người lớn tuổi - đã được cập nhật với một viễn cảnh toàn ...
Kiến thức căn bản về Lão khoa lâm sàng 5e

Kiến thức căn bản về Lão khoa lâm sàng 5e

Một hướng dẫn tuyệt vời trong lĩnh vực này. Đây là cuốn sách tham khảo ngắn gọn và thực tế với những thông tin thiết yếu về đánh giá, chẩn đoán và điều trị các bệ ...
2 / 2 Bài
error: