Nhóm: Gastroenterology and Hepatology

1 2 3 10 / 22 Bài
Yamada Sổ tay lâm sàng Tiêu hóa 3e

Yamada Sổ tay lâm sàng Tiêu hóa 3e

Portable, practical, and entirely clinical, this affordable guide to assessment and management of the entire range of gastroenterological complaints and conditions ...
Yamada Giáo trình Tiêu hóa – Gan mật, toàn tập, 8e

Yamada Giáo trình Tiêu hóa – Gan mật, toàn tập, 8e

Yamada’s Textbook of Gastroenterology has for 20 years been the most comprehensive gastroenterology reference book, combining an encyclopaedic basic science approa ...
Nội soi Tiêu hóa 2e

Nội soi Tiêu hóa 2e

Gastroenterological Endoscopy – 2nd edition. Written and edited by internationally renowned specialists, the second edition of Gastroenterological Endoscopycovers ...
Atlas Nội soi tiêu hóa lâm sàng 3e

Atlas Nội soi tiêu hóa lâm sàng 3e

Atlas of Clinical Gastrointestinal Endoscopy - by Charles Melbern Wilcox, Miguel Munoz-Navas, and Joseph Jy Sung - provides more high-quality images than any other ...
Sleisenger và Fordtran Bệnh tiêu hóa – Gan mật toàn tập, 10e

Sleisenger và Fordtran Bệnh tiêu hóa – Gan mật toàn tập, 10e

Now in its 10th edition, Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease remains your indispensable source for definitive, state-of-the-art answers on ...
Yamada Tiêu hóa – gan mật lâm sàng 5e

Yamada Tiêu hóa – gan mật lâm sàng 5e

Access to accurate, high-quality images is vital for ensuring effective management of patients with GI complaints. The fifth edition of Yamada's Atlas of Gastro ...
Zakim&Boyer Giáo trình Bệnh gan mật 7e

Zakim&Boyer Giáo trình Bệnh gan mật 7e

Get the authoritative, up-to-date information you need on liver disease from the 7th Edition of the most trusted reference worldwide. Covering both basic science a ...
Sherlock Bệnh lý gan mật toàn tập. 12/e

Sherlock Bệnh lý gan mật toàn tập. 12/e

Trong suốt 56 năm, hàng ngàn bác sĩ lâm sàng đã dành sự tin cậy tuyệt đối cho Sherlock Các bệnh lý hệ thống gan mật bởi sự cập nhật, thẩm quyền và toàn diện của nó ...
Yamada Giáo trình Tiêu hóa, toàn tập 6e

Yamada Giáo trình Tiêu hóa, toàn tập 6e

Giáo trình tiêu hóa của Yamada 20 năm qua là một trong những cuốn sách tham khảo về tiêu hóa toàn diện nhất, kết hợp một cách tiếp cận khoa học cơ bản với tư duy ...
Bệnh học Tiêu hóa, Gan mật Nhi khoa 4e

Bệnh học Tiêu hóa, Gan mật Nhi khoa 4e

  Đây là tham khảo chứa mọi thứ bạn cần để điều trị tất cả các bệnh lý tiêu hóa gan mật Nhi khoa. Tiến sĩ Wyllie và Hyams cùng hơn 80 chuyên gia trong lĩnh v ...
1 2 3 10 / 22 Bài
error: