Nhóm: Head and Neck Surgery

Cohen Clayman. Atlas Phẫu thuật Đầu Cổ

Cohen Clayman. Atlas Phẫu thuật Đầu Cổ

Atlas phẫu thuật đầu và cổ được biên soạn bởi các bác sĩ James I. Coh ...
Som-Curtin, Chẩn đoán Hình ảnh Đầu và Cổ  toàn tập, 4e

Som-Curtin, Chẩn đoán Hình ảnh Đầu và Cổ toàn tập, 4e

Chẩn đoán hình ảnh đầu và cổ, được biên soạn bởi tiến sĩ. Peter M. So ...
Brackmann Phẫu thuật Tai và Nền sọ 3e

Brackmann Phẫu thuật Tai và Nền sọ 3e

Phẫu thuật Tai và nền sọ ấn bản thứ 3 là một tham khảo ngoại khoa vô ...
5 / 5 Bài
error: