Nhóm: Head and Neck Surgery

Cohen Clayman. Atlas Phẫu thuật Đầu Cổ

Cohen Clayman. Atlas Phẫu thuật Đầu Cổ

Atlas phẫu thuật đầu và cổ được biên soạn bởi các bác sĩ James I. Cohen và Gary L. Clayman, cung cấp một hướng dẫn trực quan và toàn diện giúp bạn làm chủ các quy ...
Som-Curtin, Chẩn đoán Hình ảnh Đầu và Cổ  toàn tập, 4e

Som-Curtin, Chẩn đoán Hình ảnh Đầu và Cổ toàn tập, 4e

Chẩn đoán hình ảnh đầu và cổ, được biên soạn bởi tiến sĩ. Peter M. Som và Hugh D. Curtin, cung cấp hướng dẫn toàn thư và có thẩm quyền mà bạn đã mong đợi từ cuốn ...
Brackmann Phẫu thuật Tai và Nền sọ 3e

Brackmann Phẫu thuật Tai và Nền sọ 3e

Phẫu thuật Tai và nền sọ ấn bản thứ 3 là một tham khảo ngoại khoa vô giá, đã được cập nhật toàn diện để phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này, bao qu ...
Cummings Tai Mũi Họng – Phẫu thuật Đầu Cổ toàn tập 6e

Cummings Tai Mũi Họng – Phẫu thuật Đầu Cổ toàn tập 6e

Nay trong phiên bản thứ 6, Cumming Tai mũi họng tiếp tục là tham khảo toàn diện nhất và đáng tin cậy nhất thế giới trong lĩnh vực này, cung cấp hướng dẫn tuyệt vờ ...
Sataloff – Tai mũi họng – Phẫu thuật Đầu -Cổ, Toàn tập

Sataloff – Tai mũi họng – Phẫu thuật Đầu -Cổ, Toàn tập

Là bộ giáo trình toàn diện nhất hiện nay trong lĩnh vực Phẫu thuật đầu & cổ, bao quát mọi khía cạnh từ khoa học cơ bản và lâm sàng trên toàn bộ lĩnh vực khoa ...
5 / 5 Bài
error: