You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Vascular Surgery

1 2 10 / 11 Bài
\\ Cuốn atlas phẫu thuật mạch máu này thuộc loại " Làm như thế nào" ch [...]
Cuốn sách thực tế và toàn diện này cung cấp cho bạn những kiến thức t [...]
Phẫu thuật mạch máu và Phẫu thuật Qua nội soi mạch máu, ấn bản thứ 2, [...]
Trong ấn bản thứ 2, với một bố cục mới toanh, Atlas phẫu thuật dây th [...]
Cuốn sách này bao quát một cách có hệ thống các biến chứng cụ thể của [...]
Được xuất bản trong sự liên kết với Hiệp hội Phẫu thuật Mạch máu, Rut [...]
Được cập nhật, bổ sung, sửa đổi trong phiên bản thứ 3, Bộc lộc giải p [...]
1 2 10 / 11 Bài
error: