Nhóm: Vascular Surgery

1 2 10 / 11 Bài
Rutherford Phẫu thuật Mạch máu, Toàn tập, 8e

Rutherford Phẫu thuật Mạch máu, Toàn tập, 8e

Published in association with the Society for Vascular Surgery, Rutherford’s Vascular Surgery presents state-of-the-art updates on all aspects of vascular health c ...
Phẫu thuật Mạch máu – Nguyên lý và thực hành 4/e

Phẫu thuật Mạch máu – Nguyên lý và thực hành 4/e

Vascular surgery has seen a remarkable evolution. A discipline focused on the natural history and treatment of vascular disease by open operation is now primarily ...
Rutherford Phẫu thuật mạch máu và trị liệu nội mạch, 2 tập, 9e

Rutherford Phẫu thuật mạch máu và trị liệu nội mạch, 2 tập, 9e

Xuyên suốt 9 lần tái bản và cập nhật, Rutherford Phẫu thuật m ạch máu và điều trị nội mạch đã trở thành tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực đang có sự thay đổi c ...
Lumley Atlas phẫu thuật mạch máu

Lumley Atlas phẫu thuật mạch máu

\\ Cuốn atlas phẫu thuật mạch máu này thuộc loại " Làm như thế nào" cho phép người đọc tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật của hầu hết các quy trình phẫu thuật mạ ...
Slutsky, Phẫu thuật Dây thần kinh ngoại Vi

Slutsky, Phẫu thuật Dây thần kinh ngoại Vi

Cuốn sách thực tế và toàn diện này cung cấp cho bạn những kiến thức tốt nhất ngày nay trong việc điều trị các tổn thương thần kinh từ đám rối thần kinh quay cho đ ...
Phẫu thuật Mạch máu và Nội soi Mạch máu toàn tập 2e

Phẫu thuật Mạch máu và Nội soi Mạch máu toàn tập 2e

Phẫu thuật mạch máu và Phẫu thuật Qua nội soi mạch máu, ấn bản thứ 2, được biên soạn bởi các tác giả John W. Hallett, Joseph L. Mills, Jonothan Earnshaw, Jim A. R ...
Atlas Phẫu thuật Dây Thần kinh Ngoại biên 2e

Atlas Phẫu thuật Dây Thần kinh Ngoại biên 2e

Trong ấn bản thứ 2, với một bố cục mới toanh, Atlas phẫu thuật dây thần kinh ngoại biên tiếp tục là cuốn atlas ngoại khoa được đề cử cho lĩnh vực phẫu thuật thần ...
Các Biến chứng của Can thiệp Mạch máu ngoại vi

Các Biến chứng của Can thiệp Mạch máu ngoại vi

Cuốn sách này bao quát một cách có hệ thống các biến chứng cụ thể của các can thiệp mạch máu ngoại vi. Các biến chứng điển hình và không điển hình được mô tả cho ...
Rutherford Phẫu thuật Mạch máu Toàn tập 8e

Rutherford Phẫu thuật Mạch máu Toàn tập 8e

Được xuất bản trong sự liên kết với Hiệp hội Phẫu thuật Mạch máu, Rutherford Phẫu thuật Mạch máu giới thiệu những cập nhật mới nhất của tất cả các khía cạnh của c ...
Tiếp cận Giải phẫu trong Phẫu thuật Mạch máu 3/e

Tiếp cận Giải phẫu trong Phẫu thuật Mạch máu 3/e

Được cập nhật, bổ sung, sửa đổi trong phiên bản thứ 3, Bộc lộc giải phẫu trong phẫu thuật mạch máu là một tham khảo không thể thay thế dành cho việc lập kế hoạch ...
1 2 10 / 11 Bài
error: