Nhóm: Plastic Surgery

Grabb&Smith Phẫu thuật Thẩm mỹ, toàn tập 7e

Grabb&Smith Phẫu thuật Thẩm mỹ, toàn tập 7e

Grabb and Smith’s Plastic Surgery has long been considered the premier reference for plastic surgery residents and practitioners. So it should be no surprise that ...
Giải phẫu học dùng cho Phẫu thuật thẩm mỹ Đầu – Mặt – Cổ

Giải phẫu học dùng cho Phẫu thuật thẩm mỹ Đầu – Mặt – Cổ

The illustrations are in superb quality colour (as expected from this publisher), whether as diagrams, clinical photographs or cadaver dissection images. This is a ...
Cẩm nang Phẫu thuật thẩm mỹ, Tập 1+2

Cẩm nang Phẫu thuật thẩm mỹ, Tập 1+2

This operative manual in two volumes with accompanying DVD video focuses on the 10 most important and frequent operative procedures in aesthetic plastic surgery. T ...
Căn bản về Phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ 2e

Căn bản về Phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ 2e

Presenting essential topics in aesthetic and reconstructive surgery, this second edition of the bestselling Essentials of Plastic Surgery has been totally revised ...
Phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ 4/e, trọn bộ 6 quyển

Phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ 4/e, trọn bộ 6 quyển

Là bộ sách toàn diện, 6 quyển về Phẫu thuật thẩm mỹ, tái bản lần thứ 4 là nguồn kiến thức tuyệt vời cho lĩnh vực chuyên khoa sâu ngoại khoa phát triển chóng mặt nà ...
Grabb và Smith Phẫu thuật Thẩm mỹ 6e

Grabb và Smith Phẫu thuật Thẩm mỹ 6e

Hơn 25 năm qua, cuốn sách này đã đặt nên một tham khảo chuẩn cho phẫu thuật thẩm mỹ tổng quát. Grabb và Smith - Phẫu thuật thẩm mỹ đã được cập nhật lên ấn bản thứ ...
Các chủ đề chính trong phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ

Các chủ đề chính trong phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ

Mỗi cuốn sách trong series "Các chủ đề chính" bao gồm các thông tin cần thiết cho hướng dẫn lâm sàng, có thể truy cập nhanh chóng các chi tiết chính xác và thực t ...
Nghệ thuật của Phẫu thuật thẩm mỹ – Nguyên tắc và Kỹ thuật 2e

Nghệ thuật của Phẫu thuật thẩm mỹ – Nguyên tắc và Kỹ thuật 2e

Hiếm khi một quyển sách đạt được trạng thái như một tác phẩm cổ điển trong ấn bản đầu tiên của nó, nhưng Nghệ thuật của Phẫu thuật Thẩm mỹ bởi Foad Nahai đã được ...
Cấp cứu Phẫu thuật thẩm mỹ 2/e

Cấp cứu Phẫu thuật thẩm mỹ 2/e

Phiên bản thứ 2 của cuốn sổ tay chi tiết để chẩn đoán và điều trị các cấp cứu phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến bao gồm thông tin lâm sàng cập nhật về các tình huống cấ ...
9 / 9 Bài
error: