Nhóm: Plastic Surgery

Cẩm nang Phẫu thuật thẩm mỹ, Tập 1+2

Cẩm nang Phẫu thuật thẩm mỹ, Tập 1+2

This operative manual in two volumes with accompanying DVD video focus ...
Phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ 4/e, trọn bộ 6 quyển

Phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ 4/e, trọn bộ 6 quyển

Là bộ sách toàn diện, 6 quyển về Phẫu thuật thẩm mỹ, tái bản lần thứ 4 ...
Grabb và Smith Phẫu thuật Thẩm mỹ 6e

Grabb và Smith Phẫu thuật Thẩm mỹ 6e

Hơn 25 năm qua, cuốn sách này đã đặt nên một tham khảo chuẩn cho phẫu ...
Cấp cứu Phẫu thuật thẩm mỹ 2/e

Cấp cứu Phẫu thuật thẩm mỹ 2/e

Phiên bản thứ 2 của cuốn sổ tay chi tiết để chẩn đoán và điều trị các ...
9 / 9 Bài
error: