Nhóm: Orthopedic Surgery

1 2 10 / 16 Bài
Chăm sóc Bỏng toàn phần 5/e

Chăm sóc Bỏng toàn phần 5/e

Recent advances in research have resulted in tremendous changes in bur ...
Phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ 4/e, trọn bộ 6 quyển

Phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ 4/e, trọn bộ 6 quyển

Là bộ sách toàn diện, 6 quyển về Phẫu thuật thẩm mỹ, tái bản lần thứ 4 ...
Giáo trình Chấn Thương, Chỉnh hình Và Khớp

Giáo trình Chấn Thương, Chỉnh hình Và Khớp

Đây là một giáo trình dành cho sinh viên y khoa bao quát chỉnh hình, ...
AO, Các Nguyên Lý Quản lý Gãy Xương

AO, Các Nguyên Lý Quản lý Gãy Xương

Cuốn sách này cung cấp các khuyến nghị toàn diện về các nguyên tắc để ...
Hefti Chỉnh hình Nhi khoa trong Thực hành

Hefti Chỉnh hình Nhi khoa trong Thực hành

Tác phẩm kinh điển này sử dụng các định nghĩa, trích lược các chuyên ...
McKeon, Phẫu thuật Nội soi Khớp Gối

McKeon, Phẫu thuật Nội soi Khớp Gối

Cuốn sách này phục vụ như một hướng dẫn theo định hướng kỹ thuật  "là ...
Phẫu thuật ít Xâm lấn trong Chỉnh Hình

Phẫu thuật ít Xâm lấn trong Chỉnh Hình

Tài liệu tham khảo toàn diện này bao quát mọi khía cạnh của phẫu thuậ ...
1 2 10 / 16 Bài
error: