Nhóm: Oral and maxillofacial surgery

Hướng dẫn Lâm sàng Chấn thương Răng

Hướng dẫn Lâm sàng Chấn thương Răng

Cuốn sách với rất nhiều minh họa thực tế mô tả các phương pháp điều trị và quản lý thường gặp phải do chấn thương răng miệng. Nó liên kết các loại chấn thương gãy ...
Reyneke, Căn bản về Phẫu thuật chỉnh Răng hô 2e

Reyneke, Căn bản về Phẫu thuật chỉnh Răng hô 2e

  Giáo trình này cung cấp phương pháp tiếp cận mang tính thực tế, dễ dàng làm theo để chẩn đoán và điều trị phần lớn các vấn đề về chỉnh răng và móm hô thườn ...
Đánh giá thể chất trong Thực hành Nha khoa

Đánh giá thể chất trong Thực hành Nha khoa

Đánh giá thực thể trong thực hành Nha khoa giới thiệu các khái niệm chung về đánh giá thể chất, giảng dạy các kỹ năng cần thiết và giá trị trong chăm sóc bệnh nhâ ...
Căn bản về X-Quang và Chụp X-Quang Răng 3e

Căn bản về X-Quang và Chụp X-Quang Răng 3e

Đây là phiên bản thứ ba của cuốn giáo trình cổ điển trong lĩnh vực này, được sử dụng trong gần như tất cả các trường Nha khoa ở Anh và ở nhiều nước khác. Bao gồm ...
Fonseca Chấn thương Khoang miệng và Hàm mặt 4/e

Fonseca Chấn thương Khoang miệng và Hàm mặt 4/e

Mô tả chẩn đoán và quản lý chấn thương có liên quan đến vùng miệng và hàm mặt từng bước, sách bao quát việc quản lý tổng thể các chấn thương ngoại khoa đầu, cổ, h ...
5 / 5 Bài
error: