Nhóm: Oral and maxillofacial surgery

Hướng dẫn Lâm sàng Chấn thương Răng

Hướng dẫn Lâm sàng Chấn thương Răng

Cuốn sách với rất nhiều minh họa thực tế mô tả các phương pháp điều t ...
Reyneke, Căn bản về Phẫu thuật chỉnh Răng hô 2e

Reyneke, Căn bản về Phẫu thuật chỉnh Răng hô 2e

  Giáo trình này cung cấp phương pháp tiếp cận mang tính thực tế ...
Đánh giá thể chất trong Thực hành Nha khoa

Đánh giá thể chất trong Thực hành Nha khoa

Đánh giá thực thể trong thực hành Nha khoa giới thiệu các khái niệm c ...
Căn bản về X-Quang và Chụp X-Quang Răng 3e

Căn bản về X-Quang và Chụp X-Quang Răng 3e

Đây là phiên bản thứ ba của cuốn giáo trình cổ điển trong lĩnh vực nà ...
Fonseca Chấn thương Khoang miệng và Hàm mặt 4/e

Fonseca Chấn thương Khoang miệng và Hàm mặt 4/e

Mô tả chẩn đoán và quản lý chấn thương có liên quan đến vùng miệng và ...
5 / 5 Bài
error: