Nhóm: Nuclear Medicine

Fogelman Atlas Y học hạt nhân lâm sàng 3e

Fogelman Atlas Y học hạt nhân lâm sàng 3e

Phiên bản thứ 3 vốn được chờ đợi từ lâu của Atlas Y học hạt nhân lâm sàng đã được sửa đổi và cập nhật toàn diện để bao quát những phát triển mới nhất trong lĩnh v ...
Gary Cook Y học Hạt nhân Lâm sàng 4e

Gary Cook Y học Hạt nhân Lâm sàng 4e

Ấn bản thứ 4 của Y học hạt nhân Lâm sàng tích hợp những thay đổi nhanh chóng và đáng kinh ngạc đã xảy ra trong lĩnh vực này trong 10 năm qua, đặc biệt là sự tăng ...
Giáo trình Ung thư học Hạt nhân

Giáo trình Ung thư học Hạt nhân

Việc điều trị ung thư đã chứng kiến sự phát triển thú vị ở cấp tế bào, và Ung thư học hạt nhân tóm lược những phát triển này. Lĩnh vực phức tạp này đã được chuyển ...
Treves, Y học hạt nhân Nhi khoa/PET 3e

Treves, Y học hạt nhân Nhi khoa/PET 3e

Ấn bản thứ 3 của cuốn sách tuyệt vời được xem như là tiêu chuẩn cho lĩnh vực này, phản ảnh những tiến bộ mới nhất trong PET, SPECT và ung thư học. Được cập nhật ...
Giáo trình Y học hạt nhân  – ĐH Y Hà Nội

Giáo trình Y học hạt nhân – ĐH Y Hà Nội

Nói tới năng lượng hạt nhân, tia phóng xạ, người ta thường hình dung ra các tổn thương ghê gớm do các quả bom nguyên tử và các sự cố như Trec-nô-bưn gây ra. Đúng ...
Chẩn đoán Hình ảnh: Y học Hạt nhân 2/e

Chẩn đoán Hình ảnh: Y học Hạt nhân 2/e

Hướng dẫn chiến thuật cho bác sĩ X quang và các bác sĩ Y học hạt nhân, Chẩn đoán Hình ảnh: Y học hạt nhân, Ấn bản thứ hai là hướng dẫn thực tế, dễ sử dụng, và liê ...
6 / 6 Bài
error: