Nhóm: Nuclear Medicine

Fogelman Atlas Y học hạt nhân lâm sàng 3e

Fogelman Atlas Y học hạt nhân lâm sàng 3e

Phiên bản thứ 3 vốn được chờ đợi từ lâu của Atlas Y học hạt nhân lâm ...
Gary Cook Y học Hạt nhân Lâm sàng 4e

Gary Cook Y học Hạt nhân Lâm sàng 4e

Ấn bản thứ 4 của Y học hạt nhân Lâm sàng tích hợp những thay đổi nhan ...
Giáo trình Ung thư học Hạt nhân

Giáo trình Ung thư học Hạt nhân

Việc điều trị ung thư đã chứng kiến sự phát triển thú vị ở cấp tế bào ...
Treves, Y học hạt nhân Nhi khoa/PET 3e

Treves, Y học hạt nhân Nhi khoa/PET 3e

Ấn bản thứ 3 của cuốn sách tuyệt vời được xem như là tiêu chuẩn cho l ...
Giáo trình Y học hạt nhân  – ĐH Y Hà Nội

Giáo trình Y học hạt nhân – ĐH Y Hà Nội

Nói tới năng lượng hạt nhân, tia phóng xạ, người ta thường hình dung ...
Chẩn đoán Hình ảnh: Y học Hạt nhân 2/e

Chẩn đoán Hình ảnh: Y học Hạt nhân 2/e

Hướng dẫn chiến thuật cho bác sĩ X quang và các bác sĩ Y học hạt nhân ...
6 / 6 Bài
error: