Nhóm: Cardiothoracic Surgery

1 2 3 10 / 28 Bài
SHIELD Phẫu thuật Lồng ngực tổng quát, Toàn tập, 8e

SHIELD Phẫu thuật Lồng ngực tổng quát, Toàn tập, 8e

The gold standard thoracic surgery reference for 45 years, Shields’ General Thoracic Surgery remains your #1 resource for comprehensive coverage of both open and e ...
Làm chủ Các quy trình phẫu thuật Tim mạch-Lồng ngực 3e

Làm chủ Các quy trình phẫu thuật Tim mạch-Lồng ngực 3e

This volume in the acclaimed Mastery Series delivers clear, how-to guidance on the most commonly performed procedures in adult and pediatric thoracic surgery. As w ...
Phẫu thuật Lồng ngực tổng quát, toàn tập, 7e

Phẫu thuật Lồng ngực tổng quát, toàn tập, 7e

Long considered the bible of thoracic surgery, this comprehensive two-volume textbook guides you through virtually every open and endoscopic surgical technique wit ...
Giải phẫu bệnh học Lồng ngực thực hành: Các bệnh lý Phổi, Tim, Tuyến ức

Giải phẫu bệnh học Lồng ngực thực hành: Các bệnh lý Phổi, Tim, Tuyến ức

Extensively revised and expanded, Practical Thoracic Pathology: Diseases of the Lung, Heart, and Thymus (formerly Practical Cardiovascular Pathology) is a superbly ...
Sabiston và Spencer Phẫu thuật Lồng ngực, Toàn tập, 9e

Sabiston và Spencer Phẫu thuật Lồng ngực, Toàn tập, 9e

For complete, authoritative coverage of every aspect of thoracic and cardiac surgery, turn to the unparalleled guidance found in Sabiston and Spencer Surgery of th ...
Kirklin/Barratt-Boyes Phẫu thuật Tim toàn tập, 4e

Kirklin/Barratt-Boyes Phẫu thuật Tim toàn tập, 4e

Description Now in its 4th edition, Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery remains your indispensable source for definitive, state-of-the-art answers on every aspe ...
Phẫu thuật Mạch máu – Nguyên lý và thực hành 4/e

Phẫu thuật Mạch máu – Nguyên lý và thực hành 4/e

Vascular surgery has seen a remarkable evolution. A discipline focused on the natural history and treatment of vascular disease by open operation is now primarily ...
Các phương pháp chẩn đoán bệnh lý Lồng ngực

Các phương pháp chẩn đoán bệnh lý Lồng ngực

Song song với sự phát triển mạnh mẽ của các chuyên ngành, chuyên ngành phẫu thuật lổng ngực ngày càng có nhiều bước tiến mới. Các kiến thức mới  của chuyên ...
Rutherford Phẫu thuật mạch máu và trị liệu nội mạch, 2 tập, 9e

Rutherford Phẫu thuật mạch máu và trị liệu nội mạch, 2 tập, 9e

Xuyên suốt 9 lần tái bản và cập nhật, Rutherford Phẫu thuật m ạch máu và điều trị nội mạch đã trở thành tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực đang có sự thay đổi c ...
Phẫu thuật tim ở người trưởng thành 5/e

Phẫu thuật tim ở người trưởng thành 5/e

Cuốn sách tham khảo toàn diện nhất và đầy màu sắc trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch, được cập nhật bởi các phẫu thuật gia tim mạch hàng đầu thế giới. Trong cuốn s ...
1 2 3 10 / 28 Bài
error: