Nhóm: Evidence Based Medicine

Sổ tay Cấp cứu Nội khoa thần kinh dành cho Bác sĩ HSCC

Sổ tay Cấp cứu Nội khoa thần kinh dành cho Bác sĩ HSCC

Một cuốn sổ tay hữu ích cần có dành cho mọi khoa phòng cấp cứu thần k [...]
Newman Chẩn đoán Dựa trên Chứng cớ

Newman Chẩn đoán Dựa trên Chứng cớ

Chẩn đoán dựa trên chứng cứ là một cuốn sách giáo trình về sàng lọc, [...]
Giới thiệu về Thực hành Nha khoa Dựa trên chứng cứ

Giới thiệu về Thực hành Nha khoa Dựa trên chứng cứ

Cuốn sách Giới thiệu về Nha khoa dựa trên chứng cứ cung cấp một định [...]
Yusuf et.al. Tim mạch học dựa trên chứng cớ 3e

Yusuf et.al. Tim mạch học dựa trên chứng cớ 3e

Tim mạch học dựa trên chứng cớ được xuất bản lần đầu vào năm 1998. Na [...]
Jenicek Nền tảng của Y học Chứng cứ

Jenicek Nền tảng của Y học Chứng cứ

Được viết bởi chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Y học dựa trên chứng [...]
Jenicek Nền tảng của Y học Chứng cứ

Jenicek Nền tảng của Y học Chứng cứ

Được viết bởi chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Y học dựa trên chứng [...]
6 / 6 Bài
error: