Nhóm: Washing Manuals

1 2 10 / 17 Bài
Washington Cẩm nang dành cho Bác sĩ nội trú 4e

Washington Cẩm nang dành cho Bác sĩ nội trú 4e

This 4th edition of The Washington Manual Internship Survival Guide co [...]
Washington Cẩm nang lâm sàng Nhi khoa 2e

Washington Cẩm nang lâm sàng Nhi khoa 2e

Concise, portable, and user-friendly, The Washington Manual® of Pediat [...]
Washington Cẩm nang chẩn đoán bệnh Da liễu

Washington Cẩm nang chẩn đoán bệnh Da liễu

Master the nuances of dermatologic diagnosis, Washington Manual style! [...]
Washington Cẩm nang Chăm sóc Hồi sức 3e

Washington Cẩm nang Chăm sóc Hồi sức 3e

The Washington Manual of Critical Care, similar to other volumes in th [...]
Washington Cẩm nang thực hành Ngoại khoa 7e

Washington Cẩm nang thực hành Ngoại khoa 7e

Concise, portable, and user-friendly, The Washington Manual of Surgery [...]
Washington Cẩm nang Nội tiết học 3rd

Washington Cẩm nang Nội tiết học 3rd

The Washington Manual™ Subspecialty Consult Series. Prepared by spe [...]
Washington Cẩm nang điều trị Bệnh hô hấp 2e

Washington Cẩm nang điều trị Bệnh hô hấp 2e

Concise, portable, and user-friendly,The Washington Manual® Pulmonolog [...]
Washington Cẩm nang thực hành lâm sàng Ngoại khoa 6e

Washington Cẩm nang thực hành lâm sàng Ngoại khoa 6e

Được sửa đổi và cập nhật bởi các thành viên Khoa Ngoại, bao gồm các g [...]
Washington Hướng dẫn Trị liệu Nội khoa 34e

Washington Hướng dẫn Trị liệu Nội khoa 34e

Trong suốt 65 năm qua, Washington Hướng dẫn Trị liệu Nội khoa, nay đã [...]
Washington Cẩm nang Trị liệu Nội khoa 35e

Washington Cẩm nang Trị liệu Nội khoa 35e

Ngắn gọn và súc tích, Washington Cẩm nang điều trị Nội khoa phiên bản [...]
1 2 10 / 17 Bài
error: