Nhóm: Netter Atlas and Illustrations

Hansen, Atlas Sinh lý học Người Netter

Hansen, Atlas Sinh lý học Người Netter

Cấu trúc và chức năng của các cơ quan trở nên sống động hơn bao giờ hết bởi 282 bản vẽ và lược đồ đầy tính nghệ thuật. Mỗi chương được bắt đầu bằng tổng quan qu ...
Roger Smith,  Giáo trình-Atlas Sản phụ khoa Netter 2e

Roger Smith, Giáo trình-Atlas Sản phụ khoa Netter 2e

Truy cập dễ dàng thông tin về các điều kiện và vấn đề thường gặp nhất trong thực hành lâm sàng Sản phụ khoa. Tham khảo này ghép cặp hơn 250 hình ảnh của nhà họa s ...
Netter Giáo trình-Atlas Mô học Căn bản 2e

Netter Giáo trình-Atlas Mô học Căn bản 2e

Netter Mô học giản yếu liên kết giải phẫu học đại thể và phôi thai học với các slides mô học cổ điển và các hình ảnh phóng đại hiển vi điện tử tiên tiến để cung c ...
Netter Giải phẫu học X-Quang Giản yếu 2e

Netter Giải phẫu học X-Quang Giản yếu 2e

Được thiết kế để làm cho việc học tập trở nên thú vị và mang ý nghĩa lâm sàng nhiều hơn, cuốn sách tham khảo mới này cập nhật những tiến bộ trong các hình ảnh X-q ...
Netter Hình minh họa Dược lý học

Netter Hình minh họa Dược lý học

Phiên bản cập nhật của Hình minh họa Dược lý học Netter cho phép bạn tiếp cận theo các cách thức trực quan để hiểu cả khoa học cơ bản và ứng dụng lâm sàng của dượ ...
Netter Hóa sinh lâm sàng Căn bản

Netter Hóa sinh lâm sàng Căn bản

Được cộng tác bởi các chuyên gia hàng đầu, cung cấp sự hiểu biết từng bước về các khái niệm hóa sinh và ứng dụng lâm sàng, các biểu đồ tóm tắt giúp bạn nắm bắt cá ...
Netter Atlas – Bệnh học tiêu hóa 2/e

Netter Atlas – Bệnh học tiêu hóa 2/e

Netter tiêu hóa học, phiên bản thứ 2 được biên soạn bởi bác sĩ Martin H. Floch, bao quát toàn bộ các bệnh lý của đường tiêu hóa, bao gồm các bệnh lý dạ dày - ruột ...
Netter Bệnh học và Hình minh họa Nhi khoa

Netter Bệnh học và Hình minh họa Nhi khoa

Netter Nhi khoa, được biên soạn bởi tiến sĩ Todd Florin và tiến sĩ Stephen Ludwig, là một cuốn tham khảo giúp chẩn đoán và điều trị, chăm sóc bệnh nhi với các tìn ...
8 / 8 Bài
error: