You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Electrocardiography

1 2 10 / 19 Bài
Đây là cuốn sách lý tưởng cho việc phát triển các kỹ năng giải thích đ [...]
Cuốn sách Thực hành đọc điện tìm này sẽ mang đến những thông tin ngắn [...]
Cuốn sách Hướng dẫn đọc điện tim được GS.TS.Trần Đỗ Trinh nguyên Viện [...]
Cuốn sách được biên soạn theo cấp bậc từ cơ bản đến nâng cao. [...]
Learn to effectively interpret virtually every ECG you're likely to en [...]
Cuốn sách đọc điện tâm đồ dễ hơn là 1 cuốn sách rất gần gũi và thiết t [...]
Đọc điện tâm đồ là một kỹ năng cận lâm sàng cơ bản dành cho tất cả các [...]
1 2 10 / 19 Bài
error: