You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Echocardiography

1 2 10 / 12 Bài
Feigenbaum Siêu âm tim toàn tập 8e

Feigenbaum Siêu âm tim toàn tập 8e

Continuing the long-standing Feigenbaum tradition as an authoritative, [...]
Atlas Siêu âm tim bỏ túi Thieme 2e

Atlas Siêu âm tim bỏ túi Thieme 2e

In diagnostic cardiology, the effectiveness and reliability of state-o [...]
Siêu âm Tim từ căn bản đến nâng cao – Nguyễn Anh Vũ

Siêu âm Tim từ căn bản đến nâng cao – Nguyễn Anh Vũ

Sách “Siêu âm Tim từ căn bản đến nâng cao” được biên soạn bởi PGS. TS. [...]
[Sách dịch tiếng Việt] Giải phẫu siêu âm

[Sách dịch tiếng Việt] Giải phẫu siêu âm

Sách dày 296 trang với đầy đủ hình ảnh minh họa bao gồm: vị trí  [...]
Feigenbaum Siêu âm tim 7/e

Feigenbaum Siêu âm tim 7/e

Trong lần tái bản thứ 7 của Feigenbaum Siêu âm tim, các tác giả đã cập [...]
Sổ tay Thực hành Đo lường trên Siêu âm

Sổ tay Thực hành Đo lường trên Siêu âm

Đo các thông số quan trọng là một phần thiết yếu việc giải thích ảnh [...]
Siêu âm Van hai lá qua Thực quản

Siêu âm Van hai lá qua Thực quản

Siêu âm tim qua thực quản [TEE] là một cách khác để thực hiện siêu âm [...]
Giải phẫu học siêu âm Tim ở Thai nhi

Giải phẫu học siêu âm Tim ở Thai nhi

Siêu âm tim chẩn đoán dựa trên những hình ảnh chuyển động. Những tiến [...]
Ôn tập Siêu âm tim với 100 trường hợp thực tế

Ôn tập Siêu âm tim với 100 trường hợp thực tế

Siêu âm tim : Ôn tập dựa vào trường hợp bổ sung cho cuốn Hướng dẫn Si [...]
Oh Hướng dẫn Lâm sàng Siêu âm Tim 4e

Oh Hướng dẫn Lâm sàng Siêu âm Tim 4e

Được cập nhật toàn diện trong ấn bản thứ 3, cuốn sách tham khảo bán c [...]
1 2 10 / 12 Bài
Please check the Pop-up.
error: