Nhóm: Clinical Skills

1 2 3 4 10 / 34 Bài
Macleod Chẩn đoán lâm sàng 2e (2018)

Macleod Chẩn đoán lâm sàng 2e (2018)

Macleod's Clinical Diagnosis demonstrates how to apply the core clinical skills learned from the companion textbook Macleod's Clinical Examination to maximum advan ...
Những lỗi thường gặp ở Khoa cấp cứu, 2e

Những lỗi thường gặp ở Khoa cấp cứu, 2e

In a conversational, easy-to-read style, Avoiding Common Errors in the Emergency Department, 2nd Edition, discusses 365 errors commonly made in the practice of eme ...
Kỹ năng nghe tiếng Tim Phổi trên lâm sàng, 5/e

Kỹ năng nghe tiếng Tim Phổi trên lâm sàng, 5/e

Practitioners and students: see and hear breath and heart sounds with remarkable clarity while perfecting your auscultation technique. Auscultation Skills: Brea ...
Atlas 75 kỹ thuật khâu ngoại khoa

Atlas 75 kỹ thuật khâu ngoại khoa

Atlas các kỹ thuật khâu là tham khảo tuyệt vời trực quan giúp bạn tối ưu các kỹ thuật khâu vết thương/vết mổ bao trùm 75 kỹ thuật cần biết. Sách giới thiệu cá ...
Armin, Phương pháp học tập ở Trường Y

Armin, Phương pháp học tập ở Trường Y

Làm thế nào để học tập tại Trường Y cung cấp một phương pháp triệt để và toàn diện để nghiên cứu các môn khoa học cơ bản ở trường Y. Hệ thống phương pháp học tập ...
Những gì Họ không Dạy Bạn ở Trường Y

Những gì Họ không Dạy Bạn ở Trường Y

Trong quá trình đào tạo y khoa có một số nhiệm vụ không được dạy ở trường y cũng không phải trong các sách tham khảo thông thường.  Có một số kỹ năng mà sinh viên ...
Bruce Hugman, Truyền thông trong chăm sóc y tế

Bruce Hugman, Truyền thông trong chăm sóc y tế

Đây là một tài liệu tập huấn về truyền thông cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe . Văn bản này là một hướng dẫn đào tạo thực hành về truyền thông và làm thế nào ...
Clark, Sổ tay dành cho các Kỹ thuật viên X-Quang

Clark, Sổ tay dành cho các Kỹ thuật viên X-Quang

Hướng dẫn bỏ túi này được trích xuất từ ấn bản thứ 12 của cuốn sách Clark - Định vị trong chụp X-Quang, cung cấp lời khuyên rõ ràng và thực tiễn để giúp các kỹ th ...
Trường hợp Lâm sàng Nội Ngoại Tổng quát Căn bản

Trường hợp Lâm sàng Nội Ngoại Tổng quát Căn bản

Bạn đã đọc và nắm được lý thuyết từ các cuốn giáo trình Nội ngoại khoa. Giờ đây điều quan trọng là bạn cần phải áp dụng kiến thức của mình vào các tình huống thực ...
Kỹ năng Microsoft Excel 2010 cho Các chuyên gia Y tế

Kỹ năng Microsoft Excel 2010 cho Các chuyên gia Y tế

Được thiết kế cho sinh viên trong văn phòng quản trị y tế và các chương trình y tế liên quan, MICROSOFT EXCEL 2010 dành cho chuyên gia y tế  giới thiệu kỹ năng Mi ...
1 2 3 4 10 / 34 Bài
error: