Nhóm: Public Medicine

Giới thiệu về Quản lý Y tế, 3e

Giới thiệu về Quản lý Y tế, 3e

Introduction to Health Care Management, Third Edition is a concise, re [...]
Giới thiệu về Quản lý chất lượng Y tế 1e

Giới thiệu về Quản lý chất lượng Y tế 1e

Introduction to Healthcare Quality Management explains the basic princ [...]
Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6/e, toàn tập

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6/e, toàn tập

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu là  một tham khảo toà [...]
Jekel Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng 4e

Jekel Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng 4e

Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng là c [...]
Những Bài học Quản lý từ Mayo Clinic

Những Bài học Quản lý từ Mayo Clinic

Những bài học quản lý từ Mayo Clinic lần đầu tiên cho thấy tổ chức dị [...]
Giáo dục Sức khỏe, Chiến lược Chăm sóc Sức khỏe Trường học và Cộng đồng 3e

Giáo dục Sức khỏe, Chiến lược Chăm sóc Sức khỏe Trường học và Cộng đồng 3e

Các kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch và cung cấp các chương trình gi [...]
Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6e

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6e

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu là tham khảo toàn diện nhất [...]
Y tế Cộng đồng Giáo trình dành cho Sinh viên

Y tế Cộng đồng Giáo trình dành cho Sinh viên

Y tế cộng đồng là việc áp dụng khoa học y tế đến xã hội nói chung. Nó [...]
9 / 9 Bài
error: