Nhóm: Public Medicine

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6/e, toàn tập

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6/e, toàn tập

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu là  một tham khảo toàn diện về chủ đề y tế công cộng và dịch tễ học. Phiên bản thứ 6 đã được cập nhật toàn diện và ...
Jekel Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng 4e

Jekel Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng 4e

Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng là cuốn giáo trình duy nhất trong đó kết hợp các chuyên khoa của dịch tễ học Y học, thống kê sinh ...
Những Bài học Quản lý từ Mayo Clinic

Những Bài học Quản lý từ Mayo Clinic

Những bài học quản lý từ Mayo Clinic lần đầu tiên cho thấy tổ chức dịch vụ phức tạp này đã nuôi dưỡng một nền văn hóa vượt quá mong đợi của khách hàng và nhận đượ ...
Giáo dục Sức khỏe, Chiến lược Chăm sóc Sức khỏe Trường học và Cộng đồng 3e

Giáo dục Sức khỏe, Chiến lược Chăm sóc Sức khỏe Trường học và Cộng đồng 3e

Các kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch và cung cấp các chương trình giáo dục sức khỏe hiệu quả đều có những điều cơ bản giống nhau, dù là trong lớp học, nơi làm vi ...
Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6e

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6e

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu là tham khảo toàn diện nhất về vấn đề sức khỏe cộng đồng và dịch tễ học. Phiên bản thứ sáu đã được chỉnh sửa và cập nhật ...
Y tế Cộng đồng Giáo trình dành cho Sinh viên

Y tế Cộng đồng Giáo trình dành cho Sinh viên

Y tế cộng đồng là việc áp dụng khoa học y tế đến xã hội nói chung. Nó bao gồm các lĩnh vực đa dạng, từ tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh đến vệ sinh môi trường và ...
6 / 6 Bài
error: