You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Drug Information

1 2 10 / 12 Bài
Dược điển Anh BNF 76 2018-2019

Dược điển Anh BNF 76 2018-2019

Được biên soạn với lời khuyên của các chuyên gia lâm sàng và được cập [...]
Dược điển Anh BNF cho trẻ em 2018-2019

Dược điển Anh BNF cho trẻ em 2018-2019

BNF cho trẻ em (BNFC) 2018-2019 cung cấp thông tin thiết thực cần thiế [...]
Tarascon Sổ tay Dược thư 18e, 2017

Tarascon Sổ tay Dược thư 18e, 2017

Used by prescribers around the world, the Tarascon Pharmacopoeia® 2017 [...]
Sử dụng Thuốc trên lâm sàng 11e

Sử dụng Thuốc trên lâm sàng 11e

Continually revised and updated for over 40 years, Applied Therapeutic [...]
1 2 10 / 12 Bài
Please check the Pop-up.
error: