Nhóm: Pathology

Giải phẫu bệnh học Lồng ngực thực hành: Các bệnh lý Phổi, Tim, Tuyến ức

Giải phẫu bệnh học Lồng ngực thực hành: Các bệnh lý Phổi, Tim, Tuyến ức

Extensively revised and expanded, Practical Thoracic Pathology: Diseases of the Lung, Heart, and Thymus (formerly Practical Cardiovascular Pathology) is a superbly ...
Mô bệnh học Chẩn đoán các khối U, toàn tập, 4e

Mô bệnh học Chẩn đoán các khối U, toàn tập, 4e

Diagnose tumors with confidence with Diagnostic Histopathology of Tumors, 4th Edition. Dr. Christopher Fletcher’s renowned reference provides the advanced, expert ...
Washington Cẩm nang Giải phẫu bệnh học Ngoại khoa 2e

Washington Cẩm nang Giải phẫu bệnh học Ngoại khoa 2e

Presented in the renowned, fast-access format of other Washington Manual® titles, this excellent book is a practical guide to the clinical practice of surgical pat ...
Underwood Giải phẫu Bệnh học, Phương pháp tiếp cận lâm sàng 6e

Underwood Giải phẫu Bệnh học, Phương pháp tiếp cận lâm sàng 6e

2014 BMA Medical Book Awards 1st Prize Award Winner in Student Textbook category and Highly Commended in Pathology category! Underwood’s Pathology (formerly ...
Rosai và Ackerman Giải phẫu bệnh Ngoại khoa 11/e, Toàn tập

Rosai và Ackerman Giải phẫu bệnh Ngoại khoa 11/e, Toàn tập

Rosai và Ackerman Giải phẫu bệnh Ngoại khoa cung cấp hướng dẫn có thẩm quyền mà bạn cần phải vượt qua hầu như bất kỳ thử thách nào trong giải phẫu bệnh học Ngoại ...
Rosai và Ackerman Giải phẫu bệnh học Ngoại khoa Toàn tập, 10e

Rosai và Ackerman Giải phẫu bệnh học Ngoại khoa Toàn tập, 10e

Rosai và Ackerman Giải phẫu bệnh học Ngoại khoa cung cấp hướng dẫn có thẩm quyền bạn cần để vượt qua những thử thách và tính trừu tượng của giải phẫu bệnh ngoại ...
Atlas Giải phẫu bệnh học Nhi khoa 1e

Atlas Giải phẫu bệnh học Nhi khoa 1e

Atlas Giải phẫu bệnh học Nhi khoa đã được công nhận rộng rãi trong gần hai thập kỷ. Ngày nay chương trình đào tạo giải phẫu bệnh yêu cầu cần có tài nguyên giáo dụ ...
Goljan Ôn tập Giải phẫu bệnh 4e

Goljan Ôn tập Giải phẫu bệnh 4e

Nhận được nhiều nhất từ thời gian học tập của bạn... và trải nghiệm một sự mô phỏng USMLE trong thực tế!  Ôn tập nhanh Bệnh học ấn bản thứ 4 được biên soạn bởi bá ...
Muir Giáo trình Giải phẫu bệnh học 14e

Muir Giáo trình Giải phẫu bệnh học 14e

Xuất bản lần đầu vào năm 1924, Muir Giáo trình Bệnh học đã thiết lập 1 tiêu chuẩn trong chủ đề này bằng cách liên kết các khía cạnh khoa học cơ sở cho các quá trì ...
Mô bệnh học Chẩn đoán các loại khối U, 4/e, Toàn tập

Mô bệnh học Chẩn đoán các loại khối U, 4/e, Toàn tập

Chẩn đoán các loại khối U một cách chính xác với hướng dẫn toàn diện và có thẩm quyền từ cuốn sách tham khảo đồ sộ này. Đây là tham khảo danh tiếng toàn cầu, với ...
10 / 10 Bài
error: