Nhóm: Epidemiology

Dịch tễ chăm sóc y tế thực hành 4e

Dịch tễ chăm sóc y tế thực hành 4e

Practical Healthcare Epidemiology takes a hands-on approach to infecti [...]
Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6/e, toàn tập

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6/e, toàn tập

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu là  một tham khảo toà [...]
Leon Gordis, Dịch tễ học Y học 4e

Leon Gordis, Dịch tễ học Y học 4e

Cuốn giáo trình này được biên soạn bởi bác sĩ Leon Gordis, một giảng [...]
Jekel Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng 4e

Jekel Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng 4e

Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng là c [...]
Rothman Dịch tễ học Hiện đại 3e

Rothman Dịch tễ học Hiện đại 3e

Ấ bản thứ ba được sửa đổi và cập nhật triệt để của cuốn sách nổi tiến [...]
5 / 5 Bài
error: